TMA4120 Matematikk 4K – høsten 2007.

Øvinger og løsningsforslag i TMA4120 Matematikk 4K

Høsten 2007

Generelt. For å kunne ta eksamen kreves 8 godkjente øvinger. De forskjellige fakultetene har forskjellige innleveringstider, veiledningstider og utleveringstider for øvinger. Se faginformasjonen.

Fasit til odde oppgaver i Kreyszig finnes bakerst i boka. Det vil ikke bli lagt ut fasit til de resterende oppgavene. Fasit til oppgavene i eksamensheftet står bakerst i heftet.


Oppgaver

 • Øving 1: pdf
 • Øving 2: pdf
 • Øving 3: pdf
 • Øving 4: pdf
 • Øving 5: pdf
 • Øving 6: pdf
 • Øving 7: pdf
 • Øving 8: pdf
 • Øving 9: pdf
 • Øving 10: pdf
 • Øving 11: pdf
 • Øving 12: pdf
 • Øving 13: pdf
 • Løsningsforslag

 • Øving 1: pdf,
 • Øving 2: pdf,
 • Øving 3: pdf,
 • Øving 4: pdf,
 • Øving 5: pdf,
 • Øving 6: pdf,
 • Øving 7: pdf,
 • Øving 8: pdf,
 • Øving 9: pdf,
 • Øving 10: pdf,
 • Øving 11: pdf,
 • Øving 12: pdf,