TMA4120 Matematikk 4K - Midlertidig Pensumliste

Foreløpig pensumliste for TMA4120 Matematikk 4K

Høsten 2007


Avsnitt i Kreyszig Emne
6.1 – 6.7 Laplacetransformasjon
11.1 – 11.7 Fourierrekker og Fourierintegral
11.9 fram til s 524 Fouriertransformasjon (DFT, FFT ikke pensum)
12.1 – 12.6 partielle differensialligninger
13.1 – 13.7 komplekse tall og funksjoner
14.1 – 14.4 kompleks integrasjon
15.1 – 15.4 komplekse potensrekker
16.1 – 16.4 Laurentrekker, residyintegrasjon
17.1 Konforme avbildninger


Alle øvingene er pensum.Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 9. utgave, 2006.