Matematikk 4 N/M

Bok:

Erwin Kreyszig
Advanced engineering mathematics.
8. eller 9. utgave

Notater:

Newtons metoder for systemer. Notat 1, Notat 2

Matlab

matlab notater

Matlab-filer:

Crank-Nicolsons metode for varmeligningen: Varmeligning.m
Gauss-Seidels metode: Gauss_seidel.m
Eulers metode for å løse pendelen: Main_pendel.m, Pendel.m

Lysbilder:

Introduksjon
Ett eksempel med Fourier rekke
Ett eksempel med numerisk integrasjon