Faginformasjon

Kurset er delt i en matematikkdel (ca 65%) og en numerikkdel (ca 35%). I matematikkdelen behandles Laplacetransformasjon og Fourier-rekker/transformasjon, og hvordan disse brukes til å løse ordinære og partielle differensialligninger. Numerikkdelen omhandler interpolasjon, numerisk integrasjon, løsning av lineære ligningssystemer, ikke-lineære ligninger, samt ordinære og partielle differensialligninger.

Kurset har et obligatorisk øvingsopplegg, minstekrav for å få gå opp til eksamen er 8 godkjente øvinger.


Last modified: Sun Oct 26 10:57:03 MET 2003