Gamle meldinger

11.10.03 Oppdatering på Øving 8. En oppgave(D-46) var gitt på forrige øving og er fjernet. D-3 og D-43 er lagt til.
10.10.03 Øving 8 er lagt ut. Øving 8 inneholder to oppgaver fra kap 11.5 som ikke er forelest ennå(?). Oppgavene løses likevel fint med bakgrunn fra kap 11.3. Tidsfristen for innlevering er satt til onsdag 22.oktober.
08.10.03 Oppgavene til midtsemesterprøven var hentet fra sommerens kontinuasjonseksamen, oppgave 2,3,4. Oppgaver med LF, ligger under eksamensoppgaver.
06.10.03 "Alle" hjelpemidler er tillatt ved midtsemesterprøven, dvs notater,bøker, alle kalkulatorer osv. Men ikke bærbar PC.
28.09.03 Feil i oppgave D-63. La f(x)= pi*x-x^2.
26.09.03 12 gamle eksamensoppgaver er aktuelle for uke 40: D-56, D62-69, D71-73 og D-75. For størst mulig utbytte anbefales det å ha sett på dem i forkant.
07.09.03 Lagt ut 4 notater. Newton-Raphsons metode er pensum i numerikkdelen av faget. I tillegg: Integrasjonstips, komplekse tall på normal- og polarform.
02.09.03 Øving 4 er lagt ut.
29.08.03 / 04.09.03 Vi trenger en person til referansegruppen, enten fra komm.tek eller ind.øk. Send e-post til gjendems@tele.ntnu.no.
29.08.03 Opplegget for midtsemesterukene er nå klart. Uke 40 vil bli brukt til eksamensoppgaver og repetisjon. I uke 41 vil det på onsdag 8/10 være en midtsemesterprøve. Den vil ikke telle på karakteren, men bestått prøve vil godkjennes som øving. Ingen forelesning torsdag 9/10.
26.08.03 Øving 3 er lagt ut.
26.08.03 Tidligere eksamensoppgaver med fasit er lagt ut.
26.08.03 Løsningsforslaget til øving 1 er lagt ut.
26.08.03 De som ennå ikke har kommet i en øvingsgruppe må sende meg en e-post på gjendems@tele.ntnu.no. Spesifiser hvilken linje du går på og når du ønsker veiledning, mandager eller fredager.
20.08.03 Øving 2 er lagt ut.
17.08.03 Veiledning av øvingsoppgaver starter til uken. Første veiledning for komm.tek 18.august og for datateknikk 22.august.
17.08.03 Prof. Aarnes reiser på konferanse og blir borte uke 34. Dag Wessel-Berg tar forelesningene.
13.08.03 Oversikt over grupper, veiledningstider og stud.asser er lagt ut. Merk at det er endring i forhold til studieplanen. Datateknikk skal ha veiledning på fredager kl. 10-12 i stedet for mandager. Dette er avklart med fagstaben i Datamaskiner grunnkurs, slik at det ikke blir kollisjoner med lab.
13.08.03 Kan studenter som går på ind.øk og skal ta faget sende meg en e-post på gjendems@tele.ntnu.no? Dere vil da bli inndelt i grupper. Dere kan få veiledning på mandager eller fredager, spesifiser hva dere ønsker.
12.08.03 Foreløpig forelesningsplan er lagt ut.
10.08.03 Første forelesning er onsdag 13.august kl 14.15 i R2.
10.08.03 Lærebok er E. Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8.utgave.


Last modified: Sun Oct 26 09:05:08 MET 2003