Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet
NTNU
Institutt for
matematiske fag


TMA 4135 MATEMATIKK 4D
HØSTEN 2003Endelig pensumliste:
Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics  8. utgave

kap. 5.1-5.7 (Laplacetransformasjon)
kap. 8.8-8.9 og appendix A3.2 (partiellderiverte)
kap. 10.1-10.5, 10.7-10.8, 10.10 (Fourier-rekker, -integral og -transformasjon)
kap. 11.1-11.3, 11.5-11.6 (partielle differensialligninger)
kap. 17.1-17.3, 17.5 (generelle numeriske metoder)
kap. 18.1-18.3 (numerisk lineær algebra)
kap. 19.1, 19.3-19.4, 19.6 (numeriske metoder for ordinære og partielle differensialligninger)
Notat om Newtons metode for system
Alle øvingene er pensum

Eksamen:
Fredag 19. desember 2003 kl. 9-14
Hjelpemidler (C):   Kalkulator HP 30S
Rottmann: Matematisk formelsamling