Forelesningsplan Matematikk 4D Høsten 2004

Forelesningsplanen er foreløpig.
Uke Dato Avsnitt (Kreyszig) Tema Øving
34 16.08 - 20.08 5.1 - 5.2 Laplacetransformasjon  
35 23.08 - 27.08 5.3 - 5.5 Laplacetransformasjon 1
36 30.08 - 03.09 5.6 - 5.7, 10.1 - 10.2 Laplacetransformasjon og Fourierrekker 2
37 06.09 - 10.09 10.2 - 10.4 Fourierrekker 3
38 13.09 - 17.09 10.5, 10.7 - 10.8 Fourierrekker og Fourierintegral 4
39 20.09 - 24.09 10.10, A3.2, 8.8 ,8.9 Fouriertransformasjon og partielderivasjon 5
40 27.09 - 01.10 11.1 - 11.3, 11.5 Partielle differensialligninger 6
41 04.10 - 08.10 Tiltaksuke. Eget ønske  
42 11.10 - 15.10 11.6, 17.1 - 17.2
Midtsemesterprøve 16.10.
Partielle differensialligninger og generelle numeriske metoder 7
43 18.10 - 22.10 17.3 + notat, 17.5 Generelle numeriske metoder 8
43 25.10 - 29.10 18.1 - 18.3 Numerisk lineær algebra 9
45 01.11 - 05.11 19.1, 19.3 Numeriske metoder for differensialligninger 10
46 08.11 - 12.11 19.4, 19.6 Numeriske metoder for partielle differensialligninger 11
47 15.11 - 19.11 19.6 Numeriske metoder for partielle differensialligninger
og repetisjon
12
48 22.11 - 26.11 repetisjon   (13)

Last modified: Wed Sep 22 17:21:09 MEST 2004