Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikkInstitutt for matematiske fag

TMA 4135 Matematikk 4D - Høst 2006

Gamle beskjed
22.11.2006 - Repetisjon
I morgen, torsdag 23.11.2006, skal jeg gå gjennom de følgende eksamoppgavene
OppgaverEksam
1,2,3,4,8November 2005
2August 2005
3August 2004
21.11.2006 - Repetisjon
Neste onsdag (22.11.2006), skal jeg gå gjennom noen eksamoppgaver i numerikk. Jeg begynner med eksamen fra i fjor og fortsetter med den fra forrige år og så videre. Vi får se hvor langt vi kommer.
6.11.2006 - Midtsemestereksamen - utsatt prøve
Resultatene finnes her.
01.11.2006 - Message to foreign students
The over-student assistant has now started to translate the solutions of the assignments into English. However,due to the lack of time, I have not yet finished to translate all of the solutions. They'll be continously uploaded to the webpage as soon as I've finished translating them. So, please do check the webpage regularly.

In addition, I would suggest you to use the english version of the solutions as a supplement to the norwegian solution. There may be some mistakes in the english version, e.g. figures missing. Should you encounter something unlogical in the english versions, please try to match this with the norwegian version.

The english version of the solutions can be downloaded here.

24.10.2006 - Midtsemestereksamen - utsatt prøve
Den utsatte Midtsemesterprøven vil foregå på fredag 3/11 fra kl14.15 til kl15.45 i auditorium F1. Flere opplysninger her
18.10.2006 - Midtsemestereksamen - utsatt prøve
Det kommer til å bli en utsatt prøve i begynnelsen av november (datoen er ikke bestemt enda) for de som ikke kunne ta eksamen den 11. okt på grunn av helseproblemer o.l. De som har krav til det må melde seg på instituttskontoret med en legeattest innenfor mandag 30.10.
17.10.2006 - Resultatene for Midtsemesterprøven - Midterm exam's results

Resulatene for midtsemesterprøven er nå laget ut her
The results of the midtterm exam can be found here

Antal riktig svar012345678910
Antall studenter003819232732312140
11.10.2006
Fasit til midtsemesteren er lagt ut her.
11.10.2006 - Midtesemesterprøven - Feil i listen. Midtterm exam - incorrect list
Det er auditorium S3 istedenfor S2 som skal brukes for midtsemesterprøven, d.v.s., at studentene som i følget forrige listen skulle ta eksamen i S2 tar egentlig eksamen i S3. Se oppdatert listen
For the midt-term exam, we will use the auditorium S3 and not S2 as written in the previous list. If, according to the previous list, you should sit in S2 then in fact you will sit in S3. Check the updated list
10.10.2006
The overstudent assistant has now translated the midterm test for fall 2005 into English. These can be found here. Due to the lack of time, he has not yet managed to translate the midterm test for spring 2006. This will be done during the day, and uploaded as soon as possible. Please do ignore possible mistyping, and should you encounter something unlogical about the answers provided, please try to match these with the norwegian version. Good luck with the midterm test!

Update: The midterm test for Spring 2006, including the solution, is now uploaded.

09.10.2006
Dere kan sjekke hvor dere skal sitte på midtsemesterprøven på denne listen
09.10.2006
Det blir utdelt Laplacetabellen på midtsemesterprøven (i motsetning til det som var skrevet på denne nettsida før)
07.10.2006
Grunnet midtsemesterprøva, har vi flyttet innleveringsfristen for øving 7 til fredag 13. oktober. Vi vet at dette blir en veldig tung uke for dere med både øving og midtsemesterprøve. Likevel oppfordres dere til å prøve deres beste på øvinga. Studentassistentene vil bli informert om situasjonen og den forlengede fristen.
07.10.2006
Midtsemesterprøven vil foregå i audioriene F1,EL5,S2,S7,S8,EL6. Jeg legger ut på mandag en liste hvor dere får se hvor dere skal sitte.
06.10.2006
Treffetid før midtsemesterprøven: Mandag 9/10 kl 11.00-12.00 (som vannlig) og kl 12.15-14.00 i EL5 (i øvingstimen).
01.10.2006
Pensum for midtsemestrenprøven:
Kapittel 5.1-5.7
Kapittel 10.1-10.5,10.7-10.8,10.10
29.09.2006
Noen var interessert i Matlab filene som ble brukt i forelesningen. De finnes her.
13.09.2006
  • Tidspunkt for midtsemesterprøven: Onsdag 11.10.2006 fra 19.15 til 20.45
    Jeg beklager for at midtsemesterprøven blir så sent i kvelden men det var det eneste tidspunktet som passet til alle tidsplannene.
  • Referansegruppemøte: Fredag 22.09.2006
    Navnene til studentene i Referansengruppe finnes under.
    Kommentarene/kritikkene er velkomne.
05.09.2006
Det har oppstått en feil i øvingssystemet vårt som har ført til at vi har måttet refordele øvingsgruppene og flyttet på en del studenter.

For dere som ikke har fått høre det, inneholdt listene vi fikk fra fakultetet for mange studenter som skulle ta faget. Lista inkluderte for mange studenter fra ind.øk., kun ind.øk.-data skal ta faget. Dette førte til store hull for de øvingsgruppene som hadde ind.øk.-studenter da disse ble fjernet. Dermed måtte en re-fordeling av gruppene til.

Overstudassen har nå oppdatert øvingssystemet og gruppeoversikten. Studenter som ble berørt av re-organiseringen skal allerede ha fått mail om dette. Likevel ber vi dere om å ta en titt på gruppoversikten for å sjekke de nye gruppene. Husk at gruppene ikke nødvendigvis er alfabetisk sortert. Dette var for å unngå massive omrokkeringer.

Vi beklager på det sterkeste rotet dette medfører.
01.09.2006
Overstudassen har nå fikset linken for å sjekke antall godkjente øvinger. Beklager at det gikk så lang tid før det ble oppdaget at linken ble linket til TMA4120 Matematikk 4K sin godkjenningside. Dere kan sjekke øvingsstatus her.
30.08.2006
Referansegruppen er laget. Se nedenfor.
29.08.2006
Datoen for midtsemeterprøven: Onsdag 11.10.2006 på ettermiddagen.
28.08.2006
Øvingsgruppe 8: Dersom noen av studentene hadde problemer med å finne fram til veiledningsrom K27, kommer det her en lite beskrivelse. Rommet ligger i 4. etasje kjemiblokk 4 og heter egentlig rom 435 (434?). Overstudassen slet selv med å finne fram ;).
Hver øvingsgruppe har nå fått tildelt studentassistent. Sjekk her for gruppeinndeling og hvilket rom dere skal være på. Om noen av dere ikke står på lista og skal følge øvingsopplegget, si ifra til overstudassen så fort som mulig for å få tildelt gruppe. Husk å skrive hvilken linje dere går. Lykke til med første øving ;).
Første forelesning: Onsdag 23/08 kl 8.15, R1
Første øvingstimen: Mandag 28/08 kl 12.15 (ingen øvingstime på mandag 21/08)