Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

 

TMA4140-MA0302
Diskret Matematikk
Høst 2006

 

Midtsemesterprøven ble holdt onsdag 18. oktober, og teller 20% av endelig karakter.

To learn your score on the midterm please enter your student number and press "OK".


Redaktør: Instituttleder   Kontaktadresse: Webmaster   Sist oppdatert: 2006-10-16