TMA4145 - Lineære metoder
Høsten 2003

 
English
Beskjeder: 18.12 Eksamen (ps, pdf) og løsningsforslag (ps, pdf) er tilgjengelig.

11.12 Nå er de siste løsningsforslagene lagt ut.

26.11 Endelig pensumliste er klar. Se lenger ned på siden.

Foreleser: Idar Hansen. Rom 1254, Sentralbygg II. Telefon 73 59 35 28.
E-post: idar.hansen@math.ntnu.no.
Treffetid: Onsdag 11 - 12.
Øvingslærer: Geir Arne Hjelle. Rom 506, Sentralbygg II. Telefon 73 59 17 99.
E-post: hjelle@math.ntnu.no.
Treffetid: Fredag 11 - 12.
Studentassistent: Margrethe Steine. Rom 393A, Nordre Lavblokk, Sentralbygg II.
E-post: margrste@stud.ntnu.no.
Treffetid: Mandag 10 - 11, rom 1236, Sentralbygg II.
  Andreas Bodsberg. Rom 393B, Nordre Lavblokk, Sentralbygg II.
E-post: bodsberg@fysmat.ntnu.no.
Treffetid: Onsdag 13 - 14, rom 446, Sentralbygg II.
Forelesninger: Tirsdag 15.15 - 17.00 R2,
Torsdag 10.15 - 12.00 GAUD.
Øvinger: Torsdag 14.15 - 16.00 D3-114/R9.

Øvingene er obligatoriske. Det vil bli gitt 12 øvinger og det kreves 8 godkjente for å få gå opp til eksamen/kontinuasjonseksamen. Tellende øvingsarbeid må være bestått.

Øvinger og løsningsforslag,   Tidligere eksamensoppgaver,   Ordliste.

Referansegruppe: Morten Breivik (gruppe 2),
Espen Oftedal (gruppe 16),
Keshav Raj Acharya (gruppe 18).

Se gruppelisten for e-postadresser.

Lærebøker: G.Strang: Linear Algebra and its Applications, 3rd edition,
    International Thomson Publishing, ISBN 0-15-551005-3.
N.Young An introduction to Hilbert Space,
    Cambridge University Press, ISBN 0-521-33717-8.
E.Kreyszig: Introductory Functional Analysis with Applications,
    John Wiley & Sons. (Kopierte sider fra kapittel 1 og 5.)
Endelig pensumliste: Strang: Kap. 1.1-1.6, 2.1-2.4, 2.6, 3.1-3.4, 4.1-4.4,
    5.1, 5.2, 5.4-5.6, 6.1, 6.2 og appendix A.
Young: Kap. 1-4, 6.
Kreyszig: Kopierte sider fra kapittel 1 og 5.
Øvingene.
Eksamen: 16. desember 2003, 4 timer, hjelpemiddel: kode D (bare HP30S).
Utvalgt øvingsarbeid teller 20% til eksamen. Dette øvingsarbeidet og avsluttende prøve må hver for seg være bestått.