pplane8: fasediagram i matlab

pplane8 er et kjekt hjelpemiddel for å skissere planære dynamiske systemer. Du kan spesifisere et system av differensialligninger og et tegneområde. Programmet tegner selv opp systemets vektorfelt. Når man klikker med musen på et punkt på figuren, vil programmet tegne opp fasestien som går gjennom det aktuelle punktet.

For å bruke pplane8: Last ned pplane8.m herfra. Lagre denne fila i en passende katalog, og kjør matlab i denne katalogen. Skriv så pplane8 i kommandovinduet, og resten skal gå av seg selv.

Hvis denne versjonen er for ny, gå hit for å finne en eldre versjon.