TMA4212 Numerisk løsning av differensialligninger med differansemetoder, 2008

TMA4212 Numerisk løsning av differensialligninger med differansemetoder

Våren 2008

Siste nytt

25 Mai 2008
 • Spørretime før eksamen: Fredag 30. mai 2008, kl 10:15-11:00 i 13. etg. SBII.
 • Eksamen: Mandag 2. juni 2008, kl 09:00-13:00.

Innhold


Faginformasjon

Se også studiehåndboka
  Faglærer:
  Trond Kvamsdal, rom 629, SII
  Telefon: (735)-92972
  Email: Trond.Kvamsdal(at)math.ntnu.no

  Øvingslærer:
  Eivind Fonn
  Email: evfonn(at)gmail.com
  Kontor: ??.
  Forelesninger: (Første: 10.01)
  Tirsdag. 08:15-10:00, i EL6 (Gamle Elektro)
  Torsdag 08:15-10:00, i F2 (Gamle Fysikk)

  Øvinger:
  Tirsdag 11:15-12:00, Nullrommet.
  (Veiledning). Første øvingstime: 22.01 2008
  Øvingene blir en blanding av programmering med Matlab og teorioppgaver
  Det blir også en obligatorisk semesteroppgave.
  Eksamen:
  Mandag 02. juni 2007, 09.00-13.00.
  Hjelpemidler: Kategori B.
  Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt
  Med "bestemt, enkel kalkulator" menes en kalkulator med enkle, numeriske og trigonometriske funksjoner som +, -, sin, cos osv. Den skal være enkel å kjenne igjen av eksamensvaktene. (Den bestemte enkle kalkulatoren er HP30S fram til annet blir bestemt).
  Lærebok:
  Hovedlitteratur: Se under pensum
  Annen litteratur
  Arieh Iserles Numerical Analysis of Differential Equations
  Cambridge University Press, 2000.
  Finn Haugen Lær Matlab trinn for trinn
  Matlab-info av H. Berland
  Øvinger, løsningsforslag og annet utdelt materiale vil også være pensum.

Øvinger

Se også under Matlabrutiner
Øving dato øv.time Løsningsskisse
1 22.01.2008 [pdf]
2 29.01.2008 [pdf] [div]
3 05.02.2008 [pdf] [div]
4 12.02.2008 [pdf] [div]
5 19.02.2008 [pdf] [div]
X Ingen

Eksamensoppgaver

Kurs ÅrOppgave Løsning/fasit Relevant
TMA4212 2007 [pdf] [pdf] alt
TMA4212 2006 [pdf] [pdf] alt
TMA4210 2005 [pdf] [pdf] alt
TMA4210 2004 [pdf] [pdf] alt
SIF5045 2003 [pdf] alt
SIF5045 2002 [pdf] [pdf] oppg 2
SIF5045 2001 [pdf] [pdf] oppg 2,3
SIF5045 2000 [pdf] [pdf] oppg 2,3
75316 1999 [pdf] [pdf] alt
75318 1994 [pdf] alt


Pensumliste

Kjernelitteratur


Spørretjeneste eksamen

Kommer etterhvert.


Vurderingsform og fastsettelse av karakter i kurset

 1. Semesteroppgaven teller 30 prosent av sluttkarakteren. Avsluttende eksamen teller 70 prosent av sluttkarakteren.
 2. Det er ikke obligatorisk å levere inn semesteroppgaven. Om man ikke leverer inn noen slik oppgave har man likevel adgang til eksamen. Men merk at da blir maksimalt oppnåelig resultat 70/100, dvs bokstavkarakter C.
 3. Man krediteres kun for semesteroppgave gjort i inneværende semester. Man får ingen kreditt for semesteroppgave innlevert i tidligere år kurset har gått.
 4. Totalkarakteren er den eneste offisielle karakteren i kurset. Det som legges ut av delkarakterer på disse hjemmesidene er uoffisielt, og kan vel egentlig ikke refereres til ved en eventuell klage.


Notater