Oppgavenummer 7. og 6. utgave av læreboka

Tabellen oppdateres fortløpende ettersom øvingene legges ut.

8. utg7. utg6. utg
2.3 2.2.3 2.2.3
2.6 2.2.6 2.2.6
2.14 2.2.14 2.2.14
2.22 2.3.2 2.3.2
2.39 2.3.19 2.3.19
2.47 2.3.27 2.3.27
2.65 2.5.15 2.5.15
2.78 2.7.2 2.7.2
2.96 2.7.20 2.7.20
3.5 3.3.5 3.3.5
3.17 3.3.17 3.3.17
3.19 3.3.19 3.3.19
3.38 3.4.2 3.5.2
3.47 3.4.11 3.5.11
4.47 4.2.15 4.2.15
4.50 - -
4.55 4.4.5 4.4.5
4.64 4.4.14 4.4.14
4.65 4.4.15 4.4.15
4.70 4.4.20 4.4.20
4.73 4.4.24 4.4.24
5.1 5.3.1 5.3.1
5.3 5.3.3 5.3.3
5.23 5.3.23 5.3.23
5.61 5.6.11 5.6.11
6.3 6.4.3 6.4.3
6.9 6.4.9 6.4.9
6.33 6.5.11 6.5.11
6.45 6.10.7 6.10.7
7.1 7.3.1 7.3.1
7.3 7.3.3 7.3.3
7.15 7.3.15 7.3.15
8.5 8.2.5 8.2.5
8.10 8.2.10 8.2.10
8.14 8.2.14 8.2.14
8.23 8.5.7 8.5.7
8.25 8.5.9 8.5.9
8.29 8.5.13 8.5.13
8.40 8.8.2 8.8.2
8.43 8.8.5 8.8.5
8.45 8.8.7 8.8.7
8.48 8.8.10 8.8.10
8.50 8.8.12 8.8.12
9.11 9.7.11 9.7.11
9.15 9.7.15 9.7.15
9.39 9.9.5 9.9.5
9.45 9.9.11 9.9.11
9.57 9.11.7 9.11.7
9.67 9.11.17 9.11.17
9.71 9.13.1 9.13.1
10.2 10.4.2 10.4.2
10.8 10.4.8 10.4.8
10.23 10.10.5 10.10.5
10.35 10.10.17 10.10.17
10.45 10.10.27 10.10.27
10.55 10.12.1 10.12.1
10.65 10.12.11 10.12.11
10.71 10.13.5 10.13.5