TMA 4275 Levetidsanalyse

Våren 2004

 

http://www.math.ntnu.no/~bo/TMA4275/2004v/

 

 

ENDELIG PENSUM

 

Pensum defineres som alt som er forelest eller gitt i øvinger (se fagets hjemmeside og øvingsside for utdelt materiale).

 

Referanser til lærebøkene Høyland og Rausand (H&R) og Rausand og Høyland (ny bok, R&H) og utdelt materiale finnes nedenfor.

 

 

Pensumlitteratur H&R

Pensumlitteratur R&H

Tema

Kommentar H&R

Kommentar R&H

2.1-2.4-2.7, 2.9-2.11, 2.14, 2.17

2.1-2.14, 2.17, 2.20

Sannsynlighetsfordelinger for levetider. Fundamentale begreper. Sentrale fordelinger. Viktige egenskaper.

I 2.14 er bare  hovedresultater pensum.

I 2.17 er bare  hovedresultater pensum.

Kap. 9

Notatet ”Litt om eksponensialfordeling …” (pdf-fil).

11.1-11.3, 11.5

Notatet ”Litt om eksponensialfordeling …” (pdf-fil

Levetidsdata. Sensurering.  Ikke-parametriske metoder. Plotting (TTT, Kaplan-Meier, Nelson)

 

 

Kopier om parametriske metoder (pdf).

11.4

Kopier om parametriske metoder (pdf).

Parametrisk estimering og testing. Maximum likelihood. Informasjonsmatrise. Konfidensintervaller. Sannsynlighetsplott (MINITAB).

 

 

Kap. 10.  Kopier om regresjonsmodeller (pdf). Kopier om Cox-modeller etc. (pdf).

Kap. 12.  Kopier om regresjonsmodeller (pdf). Kopier om Cox-modeller etc. (pdf).

Regresjonsmetoder. Kovariater. Weibull-regresjon. Cox-regresjon, kovariater. Akselerert levetidstesting.

Side 428 og ut kap. 10 er ikke pensum.

F.o.m. Example 12.2 side 532 og ut kap. 12 er ikke pensum

Kap. 7

 

Kap. 7

Punktprosesser. Rekurrente hendelser. Reparerbare systemer. Poisson-prosesser og fornyelsesprosesser. Modellering og statistisk analyse av data. Likelihood-metoder.

7.1, 7.2 unntatt f.o.m. midt på side 273. Bare utvalgte deler av 7.3 er forelest. 

7.1 unntatt 7.1.3, 7.2 unntatt 7.2.6.  Bare utvalgte deler av 7.3 er forelest. 

Kap. 11

Kap. 13

Bayesiansk levetidsanalyse

Utvalgte deler av 11.1-11.4 er forelest.

Utvalgte deler av 13.1-13.4 er forelest.


 

NTNU, 4. mai 2004,

 

Bo Lindqvist