TMA4275 LEVETIDSANALYSE VÅREN 2004

MINITAB 14-macroer

Macroene nedenfor er "hjemmesnekrede" av forelese, og garanteres ikke å virke etter hensikten under alle forhold. Dersom du får problemer med bruken, kan det lønne seg å starte med en "Worksheet" som er tom i alle andre kolonner enn de som er angitt som input. Dersom noen lager forbedrede versjoner av macroene, eller lager andre makroer av interesse for faget, så send dem gjerne til foreleser (som da eventuelt kan legge dem ut).

Dersom du vil redigere noen av macroene, virker det som om WordPad i Windows er det program som passer best.

MINITAB har antageligvis på din maskin en katalog C:\Program Files\MINITAB 14\Macros der den legger sine egne macroer. Hvis du kopierer en av macroene nedenfor dit, kan du kalle den  ved for eksempel

MTB>%TMA4275nelson.txt c1-c7

Merk at hvis macroen ligger en adresse som inneholder blanke (som nendenfor), adressen stå iquotes”, dvs. ‘ ‘ , som f.eks.

MTB> %’C:\din minitabkatalog\TMA4275nelson.txt’ c1-c7

Mer detaljert beskrivelse av bruken av macroer står nedenfor. Her kan du også laste ned macroene.

Nelson-plott -- Bruksanvisning:

·  Last ned filen og legg den (for eksempel) på katalogen

C:\dinkatalog\

·  La (for eksempel) kolonne C1 inneholde de observerte tidene, ordnet etter stigende tid, og la C2 inneholde sensureringene (med 1 for levetid og 0 for sensureringstid)..

·  Aktiver "Enable Commands" fra menyen under "Editor" øverst på MINITAB-siden. Husk å klikke inne i "Session-vinduet" først.

·  Kommandoen

MTB> %C:\dinkatalog\TMA4275nelson.txt c1-c7

legger da resultatene i C3-C7.

TTT-plott (usensurerte data)-- Bruksanvisning:

·  Last ned filen og legg den (for eksempel) på katalogen

C:\dinkatalog\

·  La (for eksempel) kolonne C1 inneholde de observerte tidene, ordnet etter stigende tid. Husk at det ikke skal være sensurerte tider.

·  Aktiver "Enable Commands" fra menyen under "Editor" øverst på MINITAB-siden. Husk å klikke inne i "Session-vinduet" først.

·  Kommandoen

MTB> %C:\dinkatalog\TMA4275tttplot.txt c1-c5

legger da resultatene i C2-C5, i samme rekkefølge som i Table 9.1 i H&R.

TTT-plott og Barlow-Proschans test (sensurerte data)-- Bruksanvisning:

·  Last ned filen og legg den (for eksempel) på katalogen

C:\dinkatalog\

·  La (for eksempel) kolonne C1 inneholde de observerte tidene, ordnet etter stigende tid, og la C2 inneholde sensureringene (med 1 for levetid og 0 for sensureringstid).

·  Aktiver "Enable Commands" fra menyen under "Editor" øverst på MINITAB-siden. Husk å klikke inne i "Session-vinduet" først.

·  Kommandoen

MTB> %C:\dinkatalog\TMA4275barlowpro.txt c1-c8

legger da resultatene i C3-C8. Kolonnen C6 inneholder ”total time on test” i de tidspunktene der det var en feil (dvs kolonne C2 er 1). TTT-plottet består i å plotte punktene (C7,C8). Testobservatoren W i Barlow-Proschans test finnes ved å summere den siste kolonnen (”TTT”) og trekke fra 1.0.