Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Ad oppstartingen av "Forum for matematiske perler".

Pascals "hexagramme mystique", Skewes' tall, Buffons nål-problem, Nims spill, Amperes horisontale kordeteorem, Feuerbachsirkelen, Sylvesters problem om kollineære punkter, Ramsays teorem, Alhazens billiardproblem, Huygens isokrone pendelur, tallet 714's merkverdige egenskaper, Kakeyaproblemet, etc. ,etc.

Listen av matematiske perler og kuriositeter er lang--veldig lang. Dette er en viktig del av alle matematikeres felles "kulturarv", hva enten vi er spesialister innen algebra, analyse, geometri eller topologi, og er en kilde til glede og estetisk nytelse. For at denne skattkisten av perler ikke skal bli et "terra inkognita" og gå i glemmeboken, vil vi lansere et forum -- beregnet like mye for hovedfagsstudenter i matematikk som for "etablerte" matematikere -- der enkelte av disse perlene (eventuelt kuriositetene) omtales og belyses, gjerne fra en ny synsvinkel. Pr. definisjon vil temaene som tas opp være tilgjengelige og "allmennforståelige" for alle som har en viss basis skolering i matematikk, ved siden av at det selvfølgelig skal hefte noe "estetisk", "vakkert", "interessant", "overraskende", etc. ved dem.

Vi ønsker et uformelt preg omkring det hele. Derfor blir det i tilknytning til forum-sammenkomstene servert kaffe og bløtkake(evt. andre kaker) som kan nytes under foredragene. Foredragene vil typisk være av 35-40 minutters varighet, med tid til spørsmål og kommentarer. Møtefrekvensen vil variere noe, så følg med på annonseringene.

Vi anmoder både studenter og ansatte om å ta kontakt med professor Christian Skau (Rom 656, Sentralbygg II, tlf. 91755, e-post: csk@math.ntnu.no) angående fremtidige foredrag i dette forumet. Ingen av oss kjenner alt det som man med rette kan kalle "matematiske perler"--til det er omfanget for stort--men vi har hver og en visse "favoritter". Derfor burde det være lystbetont å presentere disse.

----
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Webmaster    Sist oppdatert: 2002-08-21