Hanna og John Olav Stubbans matematiske fond ved NTNU

Hanna og John Olav Stubban John Olav Stubban

John Olav Stubban (1909–1994) var professor i matematikk ved Norges tekniske høgskole (NTH) i perioden 1956–1974, men han deltok også aktivt i oppbyggingen av et undervisningstilbud i matematikk ved Norges Lærerhøyskole (NLHT). Han var kjent som en fremstående pedagog og inspirerende foreleser. Hans viktigste vitenskapelige bidrag var innen retningsgeometri og algebraisk geometri.

Hanna og John Olav Stubbans matematiske fond ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ble opprettet i 2001 med midler testamentert av Stubban og donert av Stubban-familien. Fondets første styre besto av Olav Njåstad, Kari Hag og Sverre Smalø. Det nåværende styret består av Peter Lindqvist, Mette Langaas og Sverre Smalø. Prisen blir delt ut en gang hvert studieår, første gang i desember 2001.

Prisvinnere
2001/2002 Erik Christian Hannestad, Geir Arne Hjelle og Ingrid Hobæk Haff
2002/2003 Heidi Dahl og Vegard Kippe
2003/2004 Marte Godvik og Michael Borenstein Andersen
2004/2005 Jan-Fredrik Olsen og Anette Wrålsen
2005/2006 Øystein Øvreås Thuen og Svein Arne Eggebø Valvik
2006/2007 Børge Nordli og Lars Sydnes
2007/2008 Daniel Martin Lewis Barker, Kjersti Solberg Eikrem og Kjartan Rimstad
2008/2009 Siri-Malén Høynes og Eivind Fonn
2009/2010 Johan Steen
2010/2011 Geir Bogfjellmo, Geir-Arne Fuglstad og Sigrid Grepstad
2011/2012 Haakon Christopher Bakka og Tor Inge Birkenes
2012/2013 Ole Fredrik Brevig
2013/2014 Sondre Kvamme, Kristoffer Varholm og Ailo Aasen
2014/2015 Sofia Lindqvist
2015/2016 Sondre Tesdal Galtung og Petter Kjeverund Nyland
2016/2017 Are Austad og Eirik Skrettingland
2017/2018 Emilie Bjørlo Arentz-Hansen, Johanne Haugland, Eivind Otto Hjelle og Helge Knutsen
2018/2019 Erlend Due Børve, Peter Marius Flydal og Silius Mortensønn Vandeskog