Kari Hag

Professor ved Institutt for matematiske fag, spesielt ansvar for lærerutdanning
Prodekanus for undervisning ved IME-fakultetet
Foreleser SIF5010 Matematikk 3 våren 2003.