Magnus B. Landstad

Professor ved
Institutt for matematiske fag
NTNU
N-7491 Trondheim, Norway

epost: magnusla "at" math.ntnu.no
telefon: +47 73 59 17 53
faks: +47 73 59 35 24

Kontor: Rom 1054, Sentralbygg 2

Våren 2011 vil jeg være ved University of Otago, New Zealand, Arizona State University, USA og Univ Leuven, Belgia.

Undervisning:

Faglærer høsten 2005 for fag MA2104 - Differensiallikninger og kompleks funksjonsteori.

Faglærer våren 2006 for fag  TMA4105 Matematikk 2.

Faglærer høsten 2006 for fag  MA8107 Operatoralgebraer.

Faglærer våren 2007 for fag  TMA4105 Matematikk 2.

Faglærer høsten 2007 for fag  TMA4100 Matematikk 1.

Faglærer høsten 2008 for fag MA0003 Brukerkurs i matematikk for informatikere

Faglærer høsten 2008 (sammen med Toke Carlsen og Christian Skau) for fag  MA8107 Operatoralgebraer.

Faglærer våren 2009 for fag  TMA4115 Matematikk 3.

Faglærer våren 2009 for fag  TMA4115 Matematikk 3.

Faglærer våren 2010 for fag  TMA4115 Matematikk 3.

Faglærer høsten 2010 for fag  TMA4110 Matematikk 3.

Prosjekt og hovedoppgaver:

Eksempel på en oppgave i Funksjonalanalyse finner du her:

Eksempel på et Bachelorprosjekt (f.eks. i MA2001) finner du her:

Forsknings interesser: Operatoralgebraer

My most recent papers:

Kaliszewski, S.; Landstad, M.B; Quigg, J.: A crossed-product approach to the Cuntz-Li algebras, Preprint, arXiv:1012.5285

Landstad, Magnus B.; Van Daele, A.: Compact and discrete subgroups of algebraic quantum groups I, Preprint, math.OA/0702458

Landstad, Magnus B.; Van Daele, A.: Groups with compact open subgroups and multiplier Hopf $^*$-algebras , /Expositiones mathematicae/ 2008; Volum 26. s. 197-217

 

Landstad, Magnus B.; Larsen, Nadia S.: Generalised Hecke algebras and $C^*$-completions, /International Journal of

Mathematics/ 2009; Volum 20.(1) s. 45-76

 

Kaliszewski, S.; Landstad, M.B; Quigg, J.: Hecke C*-algebras and semidirect products, /Proceedings of the

Edinburgh Mathematical Society/ 2009; Volum 52. s. 127-153

Kaliszewski, S.; Landstad, M.B; Quigg, J.: Hecke C*-algebras, Schlichting completions, and Morita-Rieffel equivalence /Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society/ 2008; Volum 51. s. 657-695

Landstad, M. B.: Traces on Noncommutative Homogeneous Spaces. J. Funct. Anal. 191 (2002), 211--223.

Landstad, M. B.; Raeburn, I.: Equivariant deformations of homogeneous spaces. J. Funct. Anal. 148 (1997), no. 2, 480--507.

Landstad, Magnus B.: Quantizations of groups and homogeneous spaces. Operator algebras and quantum field theory (Rome, 1996), 390--403, Internat. Press, Cambridge, MA, 1997.

Landstad, Magnus B.; Raeburn, Iain: Twisted dual-group algebras: equivariant deformations of $C\sb 0(G)$ J. Funct. Anal. 132 (1995), no. 1, 43--85.

Landstad, Magnus B.: Quantizations arising from abelian subgroups. Internat. J. Math. 5 (1994), no. 6, 897--936.

Landstad, Magnus B.: Ergodic actions of nonabelian compact groups. Ideas and methods in mathematical analysis, stochastics, and applications (Oslo, 1988), 365--388, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1992.

Operator algebra seminar våren 2003

Verv:

Jeg er medlem av Forskningsutvalget i Norsk Matematikkråd.
Noen relevante filer for virksomheten finnes her.

Jeg var redaktør i Mathematica Scandinavica til og med 2006. Bilde av redaksjonen i 2005 finner du her.

 

NTNU
Det skapende universitet