Søk Hjelp Telefonkatalog Ut i verden Nettopp

Doktorgradsseminar i biomodellering for brukere MA8002/Stokastiske populasjonsmodeller ST2302, vår 2014.

Faglærer: Steinar Engen, Sentralbygg II, 12. etasje, rom 1229. Telefon (735)91747, Mobil 90635053.

Meldinger (new messages on top)

Jeg er opptatt tirsdag 13. mai fra 9.00 til 11.00, men vil være på kontoret etter dette. Hele torsdag 15. mai er jeg opptatt i møter, men jeg er tilstede på kontoret 14. mai.

Jeg har avtaler fredag 9. mai fram til kl. 13, men er ledig og tilstede på kontoret fra 13 til 15.

Questions about the oral examination: I will not be in Trondheim 5-7'th of May, and I will probably not be available the 15'th of May due to a meeting going on the whole day. If you need to speak to me any other day, just send me an email.

The oral examination will be organized as outlined here .

I finished teaching chapter 2 friday 31/1, so I will start on chapter 3 (diffusjon theory) friday 7/2.

The students have now agreed on the following dates for the oral exams: St2302 will be on Monday 12'th of May. Ma8002 and Ma8003 will be on friday 16'th of May.

Dates for oral examinations will be determined on friday 24th of January. Please send me information about other predetermined exams if you do not turn up on friday.

I see that some of you have started to look at some exercises. Although it is a good strategy to use some energy before looking at solutions, here are some solutions in english of exercises in chaper 1 , chapers 2 and 3 and some in norwegian from chapers 1-5 .

At a first meeting we have chosen to give the lectures mainly at tuesdays and fridays in sentralbygg II, room 1229, from 8:30 til 11:45. We start friday 17. of January. For a complete list see below. Because friday was the best day I have chosen 8 fridays and only 3 tuesdays. I think this is the optimal solution compared to the information I have got.

There will be a first meeting for practical planning of teaching hours in Sentralbygg II, room 1229 friday 10'th of january at 10:00. Take the lift to 12, then go left. If it is impossible for you to come please send me (steinaen@math.ntnu.no) a mail with information about hours that are impossible for you. I guess I will try to teach intensively in 3-4 periods if that is possible.

The compendium that I will use for this course can now be downloaded here .

Here (dynamics.ppt) you will find a short power point presentation covering most of chapters I and II in the compendium.

'Senter for Bevaringsbiologi' vil fra 1/1-2013 være et 'Senter for fremragende forskning (SFF)' og hete 'Centre for Biodiversity Dynamics'. Dette kurset vil da primært være et kurs for master- og doktorgradsstudenter ved senteret (Ma8002), men kan også tas av studenter ved IMF (som St2302) som ønsker å lære noe om stokastisk populasjonsdynamikk.

Om kurset

Studenter som skal ta disse kursene må ha faglig bakgrunn i sannsynlighet og statistikk svarende til grunnkurs i sannsynlighetsregning og statistikk (ST0103 og ST2304, eller ST0101 og ST0201, eller ST1101 og ST1201, eller ST0103 og TMA4255 ) og en matematikkbakgrunn svarende til instituttets to første grunnkurs (MA0001 og MA0002 eller MA0010 og MA1102). Det er en fordel (men ikke nødvendig) også å ha tatt kurset Stokastiske prosesser (TMA 4265).

Kursene ST2302 og MA8002 foreleses sammen, men vil ha adskilte muntlige eksamener med mulighet for litt forskjellig pensum. Informasjon om dette blir gitt etter hvert.

Noen av temaene som blir behandlet er: eksponensiell vekst, demografisk stokastisitet, miljøstokastisitet, tetthetsregulering, diffusjonsprosesser, aldersstrukturerte populasjoner, høstingsmodeller og sårbarhetsanalyser. Stokastisk modellering står sentralt i behandlingen av alle disse temaene.

Kursmateriell

Kompendium og lærebok. Studentene i MA8002 anbefales å ha læreboka tilgjengelig.

Eksamen

Det blir muntlig eksamen i begge kursene.

Det vil ikke bli arrangert ordinære øvinger, men det er er rekke regneoppgaver i kompendiet som det kan være aktuelt å arbeide med. Noen av disse bli også tatt opp på forelesningene.

Noen oppgaver av passende vanskelighetsgrad:

Kapittel 1: 1,2,5,6,7,12,13,14,15,16,17,18

Kapittel 2: 7,8,9,10

Kapittel 3: 1,2,3,4,5,6,7,12,13,14,20,21

Kapittel 4: 1,(2,3,4,5), 10,16,17

Kapittel 5: 2,5,7,8,9,16,17,18,19 (mye regning), 20

Foreløpig pensumliste