MA 0002 (Brukerkurs i matematikk B), våren 2008

Nyheter (nyeste øverst)
28. mai: Løsningsforslag (v3) til eksamen finner du her. Forbehold om feil. Finnere av feil premieres neppe, men fint om du sier fra uansett...
13. mai: The spring 2007 exam, english version, can be found here. Note, this exam is a little too easy, this years exam will be slightly harder.
7. mai: Eksamen fra vår 2007 finner du her, med løsningsforslag her. NB, denne eksamenen var nok litt enkel, vanskelighetsgraden blir nok litt høyere på årets prøve. Eksamen fra høst 2007 finner du her.

Generell informasjon
Faglærer: Haaken Annfelt Moe, rom 1202, 12. etasje, Sentralbygg II.
Tlf. 73593540, e-post: haakenan.fjerndette(at)math(dot)ntnu(dot)no.
Lærebok og pensum: Claudia Neuhauser: "Calculus for biology and medicine" 2. utgave, 2004. Dette er samme bok som ble brukt i Brukerkurs i matematikk A.

Foreløpig pensum:
Kapittel 8: Seksjon 8.1 og 8.2, samt notat om lineære førsteordens differensiallikninger.
Kapittel 9: Hele, samt notat om determinanter av matriser større enn 2x2.
Kapittel 10: Hele.
Kapittel 11: Hele.
Øvingene.
Øvinger: Vi vil ha 12 øvinger i løpet av semesteret, og minst 8 av disse skal leveres inn til godkjenning. Du må ha minst 8 øvinger godkjent for å få lov til å gå opp til eksamen. Øvingene legges ut lenger ned på siden.

Øvingene skal leveres i hylle i Nordre lavblokk, 3. etasje, Sentralbygg 2. Utlevering skjer samme sted eller på øvingsgruppa. Merk besvarelsene med MA0002, øvingsnummer, navn og øvingstidspunkt! Sørg for at du leverer øvingen i riktig hylle. Hylla er tydelig merket med MA0002, gruppenummer og navn på stud.ass. Du leverer i hyllene merket "Inn", og du henter rettede øvinger i hyllene merket "Ut".
Gruppeøvinger: De gruppeøvingene som for øyeblikket er satt opp er gitt med tid og sted her.
Tilleggsoppgaver: Oppgaver til notatet lineære førsteordens differensialligninger kan du laste ned her. Dette er ikke obligatoriske oppgaver, men er et supplement til oppgavene i boka, siden oppgaver fra notatet ikke er å finne i boka.
Eksamen: Eksamen er 21. mai, klokken 15.00.

Eksamen blir ren skriveprøve, ingen flervalgsdel. Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt, og valgfri kalkulator.
Eksamenstips: Gjør øvingene. Les jevnt.
Midtsemesterprøve: Resultatene av semesterprøven finner du her, og fasit/løsningsforslag til årets semesterprøve finner du her.

Det vil bli holdt en utsatt midtsemesterprøve i uke 15. Send mail til foreleser om du har en brukbar grunn til å få ta denne prøven. Dette blir en skriveprøve, ikke noe flervalg, og alle skrevne/trykte hjelpemidler samt kalkulator er tillatt. Pensum blir det som er ordinært pensum fra kap 8 og 9, samt notat om lineære førsteordens differensiallikninger og notat om determinanter av matriser større enn 2x2.
Karakter: Karakteren i kurset settes slik at midtsemesterprøven teller 20% av total karakter, hvis det er til fordel for kandidaten. Dette medfører at hvis du ikke tar midtsemesterprøven, så teller eksamen 100%. Vi anbefaler sterkt at du tar midtsemesterprøven, for det kan altså bare telle positivt, og det er fin trening til eksamen.
Forelesninger: Onsdag 14.15-16.00, S7.
Torsdag 14.15-16.00, R2.
Framdrift: 9/1: Innledning og opplegg. Starter på 8.1.
10/1: Fortsetter 8.1.
17/1: Notat om lineære førsteordens differensiallikninger samt 8.2.
18/1: Avslutte 8.2, starte på avsnitt 9.1.
23/1: Avsnitt 9.2.
24/1: Avsnitt 9.2.
30/1: Avsnitt 9.2, samt notat om determinanter av matriser større enn 2x2.
31/1: Avsnitt 9.3.
6/2: Avsnitt 9.3.
7/2: Avsnitt 9.3.
13/2: Avsnitt 9.3
14/2: Avsnitt 9.4.
20/2: Avsnitt 9.4
21/2: Avsnitt 10.1.
12/3: Midtsemesterprøve.
13/3: Avsnitt 10.2, gjennomgang av semesterprøve.
26/3: Avsnitt 10.3.
27/3: Avsnitt 10.3, 10.4, starte 10.5.
2/4: Avslutte 10.5, starte 10.6.
3/4: Avsnitt 10.6.
9/4: Avsnitt 10.6.
10/4: Avsnitt 11.1.
16/4: Avsnitt 11.1.
17/4: Avsnitt 11.1.
23/4: Avsnitt 11.2.
24/4: Avsnitt 11.3.
30/4: Repetisjon. Siste forelesning.

Øvinger
Generelt: Det blir gitt 12 øvinger. For å ta eksamen må du ha 8 (åtte) godkjente øvinger.

For å få godkjent en øving må du ha forsøkt å løse omtrent alle oppgavene, og ha fått til drøyt halvparten.

Eksamensoppgaver fåes kjøpt på matematisk institutt, 7. etg, SBII.
Øving 1: Leveres innen tirsdag 29. januar, kl 12.00.
8.1: 3, 4, 10, 25, 48
Eksamen MA001 2001H (datert januar 2002): 2
Eksamen MA001 2001V: 4
Eksamen MA001 2000H (datert januar 2001): 7
Oppgave: Løs initialverdiproblemet dy/dx - 3y = e2x, der y = 0 når x = 0.
Øving 2: Leveres innen tirsdag 5. februar, klokken 12.00.
8.2: 3, 9
9.1: 2, 5, 7, 18
Eksamen MA0002 2006V, Vedlegg: 2, 4 (Det er ikke nok å skrive alternativene som er gitt. Utregningene skal vises.)
Øving 3: Leveres innen tirsdag 12. februar, klokken 12.00.
9.1: 14, 21
9.2: 8, 17, 24, 29, 32, 41
Eksamen MA001 1996H (datert januar 1997): 7 (dimensjonen er antall parametre i løsningen, dvs. antall variabler som kan variere fritt)
Øving 4: Leveres innen tirsdag 19. februar, klokken 12.00.
9.2: 42, 43, 48, 55
9.3: 17, 18
Eksamen MA001 1999V: 2
Eksamen MA001 2002V: 4
Oppgave: Løs initialverdiproblemet dx/dt + x = e2t, der x = 1 når t = 0.
Øving 5: Leveres innen tirsdag 11. mars, klokken 12.00.
9.1: 24
9.2: 50, 57
9.3: 49
Eksamen MA001 1998H (datert januar 1999): 2
Eksamen MA001 1998H (datert januar 1999): 5. I tillegg: (e) Finn likevektspunktene og undersøk stabiliteten.
Øving 6: Leveres innen onsdag 26.mars, klokken 12.00
Eksamen MA001 1999V: 5
Eksamen MA001 1996V: 6
9.3: 41
9.4: 8, 9, 25, 28, 37
Øving 7: Leveres innen onsdag 2.april, klokken 12.00
9.4: 42, 43, 47, 58, 59, 63
10.1: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14
Eksamen MA001 1999H (datert januar 2000): 1
Øving 8: Leveres innen onsdag 9. april, klokken 12.00
10.2: 13, 25
10.3: 23, 24, 37, 38, 47, 48
10.4: 4, 5, 21, 22
Eksamen MA001 2002V: 4
Øving 9: Leveres innen onsdag 18.april, klokken 12.00
NB: denne øvingen veiledes fom onsdag 11 til tirsdag 17 april.
10.3: 41, 42
10.4: 2, 23
10.5: 2, 11, 24
Eksamen MA001 2001H (datert 7. januar 2002): 2, 4
Øving 10: Leveres innen onsdag 23.april, klokken 12.00
10.5: 25, 26
10.6: 1, 4, 7, 13, 14
Eksamen MA0002 2005H (datert 19. desember 2005): 1
Eksamen MA001 2003H (datert 6. desember 2003): 6
Øving 11: Leveres innen onsdag 30.april, klokken 12.00
10.6: 17, 18, 37, 38
11.1: 2, 3, 4, 5, 19, 20
Eksamen MA0002 2005H (datert 19. desember 2005): 2
Øving 12: Leveres innen onsdag 7. mai, klokken 12.00
11.1: 21, 47, 48
11.2: 1, 7, 17
Eksamen MA001 2001H (datert 7. januar 2002): 3
Eksamen MA001 1995H (datert 5. januar 1996): 3a
Eksamen MA0002 2005H (datert 19. desember 2005): 2