MA1201 Lineær algebra og geometri - høsten 2008

Pensum

Læremateriell:
Howard Anton og Chris Rorres: Elementary Linear Algebra. Applications Version, 9. utgave, ISBN 0-471-44902-4.
Notat om bevismetoder.
Notat om egenverdier.
Tips til GJ-eliminasjon.
Illustrasjon av vektorproduktet og bevis av distributivitet (noe annerledes enn boken).
Fra Elementay Linear Algebra:
Kapittel 1: Hele
Kapittel 2: Hele
Kapittel 3: Hele
Kapittel 4: Hele unntatt avsnitt 4.4
Kapittel 9: 9.5 (fram til ligning (6) side 481) og 9.6
Kapittel 10: 10.1, 10.2 og 10.3

Dette er en foreløpig pensumliste. Det kan komme endringer.
Tillegg:
Alle øvinger regnes som en del av pensum.
Alternative lærebøker:
C. H. Edwards Jr. og David E. Penney: Elementary Linear Algebra
David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications
Ordliste:
Engelsk-norsk
Norsk-engelsk