MA1201 Lineær algebra og geometri - høsten 2009

Faginformasjon

Faglærer:
Per Hag. Rom 938, Sentralbygg II
E-post: perhagatmath.ntnu.no
Trefftidspunkt på kontoret:
Mandager kl. 11:15 - 12:00.
Onsdager kl. 13:15 - 14:00.
Øvingslærer:
Tore Alexander Forbregd. Rom 832, Sentralbygg II
E-post: torealexatmath.ntnu.no
Forelesninger:
Tirsdag 12:15 - 14:00, auditorium S5
Torsdag 08:15 - 10:00, auditorium S5
Øvinger:
For å gå opp til eksamen kreves det godkjent 5 av de 6 ovennevnte tester - eller 4 av testene og bestått semesterprøve.
Mer informasjon om øvinger finner du her.
Eksamen:
Fredag 4. desember 2009, 4 timer, skriftlig, 09:00 - 13:00
Hjelpemidler: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Bestemt enkel kalkulator (HP30S - den gamle) eller (CITIZEN SR-270X - den nye).
Semesterprøven:
Semesterprøven teller 20% av karakteren dersom den trekker i positiv retning. Hvis du gjør det bedre på eksamen enn på semesterprøven, teller eksamen 100%. Det samme skjer dersom du ikke tar semesterprøven.
 
Du finner nærmere informasjon her.