MA1201 Lineær algebra og geometri - høsten 2009

Øvinger

Generelt:
Det blir annonsert øvingsett på forelesning og på nettet hver mandag. Det blir i alt 12 eller 13 slike øvinger.
 
NB! Det blir ingen vanlig innlevering av øvingsettene. I stedet arrangeres det korte tester på 20-25 minutter ved starten av øvingstimen i ukene 37, 39, 41, 43, 45 og 47. I uke 42 blir det dessuten en semesterprøve (som kan telle opptil 20% av den endelige karakteren).
 
Gruppeinndelingen finner du her.
Krav:
For å gå opp til eksamen kreves det gokjent 5 av de 6 ovennevnte tester - eller 4 av testene og bestått semesterprøve.
Testene:
Testene vil bestå av noen få av oppgavene fra de to foregående øvinger - med forbehold om små endringer for å unngå rent pugg! Det lønner seg derfor å delta på alle veiledningene.
Status godkjente øvinger:
Finner du her.
Øvingsoppgaver:
Øving 1: Oppgaver
Øving 2: Oppgaver
Øving 3: Oppgaver
Øving 4: Oppgaver
Øving 5: Oppgaver
Øving 6: Oppgaver
Øving 7: Oppgaver
Øving 8: Oppgaver
Øving 9: Oppgaver
Øving 10: Oppgaver
Øving 11: Oppgaver
Øving 12: Oppgaver
Øving 13: Oppgaver
Øving 14: Oppgaver
Eksempel på løsning:
Her finner du løsninger på utvalget oppgaver fra de anbefalte oppgavene gitt fra og med øving 3 av.

Øving 1 og 2 (oppgave 1.2.17, 1.2.22, 1.2.27 og 1.3.2)
Øving 3-5 (oppgave 1.4.29, 1.4.30, 1.5.7 (c) og 1.6.25)
Øving 5-6 (oppgave 1.6.23, 1.6.25, 1.7.18 og 1.supp.14)
Øving 14 (Fullstendig løsningsforslag)
Filformat:
Øvingsoppgavene blir lagt ut i Portable Document Format (pdf).
  • PDF-filene kan leses/printes ved hjelp av Acrobat Reader (Mac/Windows/UNIX/LINUX) eller xpdf (UNIX/LINUX).