MA2501 Numeriske metoder, våren 2006

delestrek

Faginformasjon

Lærebok

W. Cheney and D. Kincaid: Numerical Mathematics and Computing, 5th Edition.

Foreleser
  Bård Skaflestad
Kontor Rom 1354, Sentralbygg II
Epost bardsk [at] math [dot] ntnu [dot] no
Telefon 735 93547

NB! All epost angående kurset ha MA2501 i tittelen.

Tid og sted, forelesning og øving
Aktivitet Dag Tid Sted
Forelesning mandag 08:15 – 10:00 Auditorium F4
Forelesning torsdag 15:15 – 16:00 Auditorium F3
Øving torsdag 16:15 – 18:00 Auditorium F3
Datasal "Vegas"
Vurdering

4 timer skriftlig avsluttende eksamen som teller 60 %.
2 hjemmeoppgaver som hver teller 20 %.

Eksamen

Eksamen avholdes fredag 2. juni 2006.
Begge hjemmeoppgavene må være bestått for å avlegge avsluttende eksamen.

Ytterligere informasjon om eksamen samt tidligere eksamensoppgaver er tilgjengelig fra eksamenssiden.

delestrek
Redaktør:    Kontaktadresse: Bård Skaflestad    Sist oppdatert: 2006-05-23