MA2501 Numeriske metoder, våren 2006

delestrek

Eksamensrelatert informasjon

Dato

Eksamen ble avholdt fredag 2. juni 2006.

Hjelpemidler

Godkjente hjelpemidler under eksamen var

Varighet

Eksamen varte i fire (4) timer – fra 09:00 til 13:00.

Pensum

Til eksamen kan det bli stilt spørsmål fra alt som er forelest. Det vil imidlertid ikke bli stilt spørsmål som direkte omhandler tallrepresentasjonsstoffet fra første forelesningsuke.

Nødvendige kunnskaper i programmering

Til eksamen kan det bli nødvendig å skrive litt MATLAB-kode. Nødvendige MATLAB-kunnskaper i denne sammenheng omfatter løkker, variable, valg, tilordninger og funksjoner.

Resultater

Resultatene fra årets ordinære eksamen og obligatoriske hjemmeøvinger er tilgjenglig på en egen side.

Tidligere eksamensoppgaver

Dette er noen tidligere eksamensoppgaver som kan være en fin trening.

År Oppgavetekst Løsning Kommentarer
2006 Ordinær eksamen (juni)  
2005 Ordinær eksamen (mai)  
2003 SIF5040 mai    
2002 SIF5040 mai   Oppgave 2 er ikke aktuell
2000 SIF5040 mai   Oppgavene 2c og 4 er ikke aktuelle
delestrek
Redaktør:    Kontaktadresse: Bård Skaflestad    Sist oppdatert: 2007-01-10