HOVEDSIDE > FAG > MNFST101

ST1101 - Sannsynlighetsregning, våren 2008

Om kurset | Foreleser | Lærebok og pensum | Eksamen | Forelesninger | Øvinger | Øvingsoppgaver

Meldinger: 30.5.08: Her er eksamen og løsningsforslag for våren 2008.

7.5.08: Her er de løsningsforslagene som jeg har: H-07, V-07, V-06, H-06, V-04, V-03.

29.2.08: Her er midtsemesterprøven, med riktige svar. De som ønsker en versjon uten oppgitte svar finner den her.

19.2.08: Her er de gamle eksamenssettene for ST1101: Vår 2003 til Høst 2006 (NB: Oppgave 3, Vår 2003 er ikke lenger pensum), Vår 2007 og Høst 2007.

Om kurset

Emnet bygger på MA1101 Grunnkurs i analyse I. Emnet gir en innføring i grunnleggende begreper og metoder i sannsynlighetsregning og dekker emnene utfallsrom og hendelser, uniform sannsynlighetsmodell, sannsynlighetsaksiomene, regneregler for sannsynligheter, betingede sannsynligheter, uavhengighet, kombinatorikk, urnemodell, stokastiske variable, forventningsverdi, varians, standardavvik, kontinuerlige fordelinger, transformasjoner av stokastiske variable, todimensjonale diskrete og kontinuerlige fordelinger, kovarians og korrelasjon, uavhengige variable, dobbeltforventning, momentgenererende funksjoner, kumulantgenererende funksjoner, ordningsobservatorer, binomisk modell, hypergeometrisk modell, geometrisk fordeling, Poissonfordeling, eksponensialfordeling, normalfordeling, sentralgrenseteoremet, kjikvadratfordeling, multinomisk fordeling og binormalfordeling.

 • Studiepoeng: 7,5.
 • Varighet: 1 semester (vår).
 • Forelesninger: 4 timer pr. uke.
 • Regneøvelser: 2 time pr. uke.
 • Vurderingskrav: Godkjent obligatorisk øvingsopplegg, dvs. minst 6 godkjente øvinger. Ta vare på de godkjente øvingene i tilfelle feil ved registrering av godkjenningen.
 • Vurdering: 4 timer skriftlig avsluttende eksamen (80%) og midtsemesterprøve (20%). Midtsemesterprøven teller bare dersom den gir postitivt utslag i den samlede vurderingen.
Foreleser Ola Diserud, NINA / Inst. for matematiske fag, NTNU.
Lærebok og
pensum

Lærebok: Larsen og Marx : "An Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications", 4. utgave.

Pensum: Kapitlene 1, 2, 3 og 4, samt delkapitlene 10.2 og 11.4 (kun sidene 702 - 708).

Notatene transformasjoner av stokastiske variable, dobbeltforventning, kjikvadratfordeling og binormalfordeling er også pensum.

Eksamen

For å gå opp til eksamen må en ha minimum 6 godkjente øvingsoppgavesett. Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt til eksamen.

Midtsemesterprøve: 29.02.2008. Kl. 10:15 - 12:00 i sal S8

Eksamensdato: 29.05.2008.

Forelesninger

Mandag 10.15-12.00, Aud. S4
Onsdag 10.15-12.00, Aud. S5.


Planlagt framdriftsplan våren 2008.

Uke Dato Kapittel Øving
2 7.1 og 9.1 1 - 2.2 Ingen øving
3 14.1 og 16.1 2.3 - 2.4 Ingen øving
4 21.1 og 23.1 2.5 - 2.6 Øving 1
5 28.1 og 30.1 2.7 - 3.3 Øving 2
6 Ingen forelesninger Øving 3
7 11.2 og 13.2 3.3 - 3.5 Øving 4
8 18.2 og 20.2 3.5 - 3.7 Øving 5
9 Ingen forelesninger Midtsemesterprøve Ingen øving
10 3.3 og 5.3 3.7 - 3.9. Notat om transformasjoner Øving 6
11 10.3 og 12.3 3.10 - 3.12 Øving 7
12 Påskeferie Ingen øving
13 26.3 4.2 Øving 8
14 31.3 og 2.4 4.2 - 4.3 Øving 9
15 7.4 og 9.4 4.3 - 4.6 Øving 10
16 14.4 (NB: Ingen forelesning 16.4) Notater Øving 11
17 21.4 og 23.4 10.2, 11.4, notat Øving 12
18 28.4 og 30.4 Eksamensgjennomgang / Oppsummering / Spørsmål Ingen øving
Øvinger
Gruppe Dag Tidspunkt Rom
Gruppe 1 Tirsdag 12:15 - 14:00 B21
Gruppe 2 Tirsdag 16:15 -18:00 EL23
Gruppe 3 Onsdag 17:15 - 19:00 R41

Øvingsundervisningen starter opp i uke 4. Øvingene blir organisert i smågrupper, bestående av max 6 studenter som samarbeider og leverer en felles besvarelse til retting. Alle som har deltatt signerer besvarelsenen. Øvingsoppgavene vil bli kunngjort på nett og i forelesningene forgående uke. Det forventes at hver enkelt student har arbeidet med oppgavene før veiledningstimene. Hovedhensikten er å hjelpe studentene til å få en jevnere arbeidsinnsats, samt illustrere at selv om teorien er forstått kan anvendelsen fortsatt være problematisk. Øvingene leveres i merkede hyller i 3. etasje i Nordre lavblokk senest mandag kl 1800 i etterfølgende uke. Løsningsforslagene blir gjort tilgjengelig på nettet etter denne fristen.

Øvingsoppgaver

Øvingsoppgavene vil bli lagt ut på nett i god tid før øvingstimene. Løsningsforslag vil bli lagt ut etter innleveringsfristen.

Øving 1, Uke 4 Løsningsforslag [pdf]

 • 2.2: 4, 7, 14, 16 og 22.
 • 2.3: 2, 3, 5, 8 og 17.

Øving 2, Uke 5 Løsningsforslag [pdf]

 • 2.4: 1, 4, 19, 22, 29, 39 og 52.
 • 2.5: 1, 7 og 11.

Øving 3, Uke 6 Løsningsforslag [pdf]

 • 2.6: 9, 20, 34 og 53.
 • 2.7: 4, 11, 13 og 18.
 • 3.2: 7 og 11.

Øving 4, Uke 7 Løsningsforslag [pdf]

 • 3.2: 19, 22, 24 og 31.
 • 3.3: 3, 7, 11 og 13.
 • 3.4: 3 og 4.

Øving 5, Uke 8 Løsningsforslag [pdf]

 • 3.4: 6, 10, 14 og 17.
 • 3.5: 4, 9, 12, 25, 27 og 32.

Øving 6, Uke 10 (dvs. fra man 3 mars) Løsningsforslag [pdf]

 • Eksamen mai 2003, oppg. 1.
 • 3.6: 3, 7, 9, 15, 18, 19, 24.

Øving 7, Uke 11 Løsningsforslag [pdf]

 • 3.7: 5, 10, 16, 21, 27, 37, 39, 43, 47, 51.

Øving 8, Uke 13 (Uka etter påske) Løsningsforslag [pdf]

 • NB:Tirsdag er ikke studiedag, men tirsdagsgruppene kan henvende seg til øvingslærer (Jens Morten, 395C, Nordre lavblokk) ved behov. Han skal være tilstede onsdag 26. kl. 8-12 og torsdag 27 kl. 12-16.
 • 3.8: 1, 4, 6.
 • 3.9: 2, 5, 12, 16, 19.
 • 3.10: 7, 9.

Øving 9, Uke 14 Løsningsforslag [pdf]

 • 3.11: 3, 9, 15.
 • 3.12: 1, 5, 9, 13, 19, 21.
 • Eksamen juni 2004, oppg. 1.

Øving 10, Uke 15 Løsningsforslag [pdf]

 • Eksamen des. 2006, oppg. 2.
 • 4.2: 4, 7, 13, 25, 26.
 • 4.3: 1, 5, 6, 11.

Øving 11, Uke 16 Løsningsforslag [pdf]

 • Eksamen des. 2004, oppg. 1.
 • 4.3: 20, 22, 28, 32.
 • 4.4: 3, 6.
 • 4.5: 6, 7.

Øving 12, Uke 17 Løsningsforslag [pdf]

 • Eksamen mai 2003, oppg. 2.
 • 4.6: 1, 5.
 • Oppgave s. 4 i notatet "Dobbeltforventning".
 • 10.2: 2, 7.
 • 11.4: 2, 6.

Gamle eksamenssettene for ST1101: Vår 2003 til Høst 2006 (NB: Oppgave 3, Vår 2003 er ikke lenger pensum), Vår 2007 og Høst 2007.