==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Øvingsopplegg TMA4110 Matematikk 3

Høsten 2003

Det vi bli gitt minst 12 øvinger i løpet av semesteret. Det kreves 8 godkjente øvinger for å få adgang til eksamen (evt. kontinuasjonseksamen)

Trykk her for oversikt over inndeling av øvingsgrupper og romfordeling, samt plassering av inn- og utleveringsbokser.


Ny øving På nett onsdag uka før veiledning.
Veiledning I øvingstimen uka etter kunngjøring. Første veiledning uke 34 (18.08.-22.08.).
Innlevering Senest kl. 12.15 fredag i veiledningsuka.
Øvinger som ikke er levert innen fristen,
vil ikke bli godkjent
.
Utlevering På veiledningen uka etter innlevering.

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Henning Frydenlund Hansen    Last modified: Wed Jul 23 15:40:36 MEST 2003