Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFakultet for fysikk, informatikk og matematikkInstitutt for matematiske fag====

Midtsemesterprøve, TMA4110 Matematikk 3

Høsten 2004

Besvarelser:

Mandag 11. okt. kl. 8-10
Mandag 11. okt. kl. 10-12
Mandag 11. okt. kl. 12-14
Resultater: Mandag 11. okt. kl. 8-10<
Mandag 11. okt. kl. 10-12
Mandag 11. okt. kl. 12-14
Tirsdag 19. okt. kl. 19-21

Poengfordeling (alle):

Mandag 11. okt. kl. 8-10
Mandag 11. okt. kl. 10-12
Mandag 11. okt. kl. 12-14

 

Ved feil, ta kontakt med en av overstudassene: Anders eller Einar.

Oppgavene

Mandag 11. okt. kl. 8-10 (pdf/ps)
Mandag 11. okt. kl.10-12 (
pdf/ps)
Mandag 11. okt. kl.12-14 (
pdf/ps)

Fasit 11. oktober pdf, ps
Fasit 19. oktober txt

Karakter:

Karakteren på midtsemesterprøven teller 20 % av den endelige karakteren.

Dato:

Mandag 11.oktober

UTSATT PRØVE i S2 TIRSDAG 19. OKTOBER kl. 1900.

Årets infoark:

(pdf, ps)

Tid:

Programmer:

Sted:

Fordeling:

08:00-10:00

Marin tekn., Produktutv. og produksjon, Industriell design, Ind. økonomi og teknologiledelse

S1

S3

F1

A-B

C-J

K-Å

10:00-12:00

Ingeniørvitenskap og IKT, Kjemi og bioteknologi, Materialteknologi

S2

VE1 (VT aud)

H2

A-H

I-M

N-Å

12:00-14:00

Bygg- og miljøteknikk

R1

 

12:00-14:00

Andre*

S7

 

*

Studenter som tar faget ekstra eller konter

Tillatte hjelpemidler:

Enkel kalkulator, samt Rottmann formelsamling.

Viktig:

Husk studiebevis og semesterkort,
og blå eller sort penn.

Pensum:

Til og med ELA 1.3.

Fravær:

Vanlige eksamensregler for fravær gjelder. Hvis du har gyldig fravær på midtsemesterprøven, må du levere legeattest e.l. til instituttkontoret ved Institutt for matematiske fag.

Fravær uten dokumentert gyldig grunn gir 0 poeng på midtsemesterprøven.

Eksempel på midtsemesterprøve:

Oppgave: (pdf, ps)
Løsningsforslag: (
pdf, ps)
Svarskjema: (
pdf, ps)
Instruksjonsark: (
pdf, ps)

Midtsemesterprøve våren 2004:

Oppgave: (pdf, ps)
Løsningsforslag: (
pdf, ps)

Ekstra msp:

NB!

Oppgave: (pdf, ps)
Fasit: (
pdf, ps)
Det er en feil i oppgave 6!
Det siste svaret i alternativ D er ikke et svar på ligninga.----------------
Redaktør:
Instituttleder    Kontaktadresse: Anders Pederstad    Last modified: Wed Oct 13 12:29:17 MEST 2004