Semesterprøve, TMA4110 Matematikk 3

Høsten 2006

Tidligere semesterprøver
Semesterprøve høsten 2006: Resultatene fra semesterprøven er klare. Nedenfor finner du din poengsum (resultater) hvilke oppgaver du har fått poeng på (besvarelser), hvor mange som har svart rett på hver oppgave (oppgavefordeling) og poengfordelingen for alle som avla prøven.

Oppgaver: pdf
Løsningsforslag: pdf

Resultater: her
Besvarelser: her
Oppgavefordeling: her
Poengfordeling: her
Utsatt prøve: Fasit: her
Resultater: her

Karakter: Karakteren på semesterprøven teller 20 % av den endelige karakteren.
Dato, tid og sted:

Dersom du har fått innvilget utvidet tid for semesterprøven, se punktet utvidet tid lenger ned på siden.

Prøven avholdes tirsdag 10. oktober kl 18.15–19.45, oppmøte kl 18 i følgende rom:

Studieprogram Auditorium
MTMART S2
MTMT S3
MTING S3
MTGEOP EL5
MTIØT S6
MTDESIG S6
MTBYGG A-J R2
MTBYGG K-Å S8
MTPROD R7
Utvidet tid S5
ØVRIGE R2

De som tar faget på nytt (både de som har strøket og de som ønsker å forbedre karakteren) møter på samme sted som andre studenter som tilhører samme studieprogram. Med andre ord; tar du faget om igjen (frivillig eller fordi du har strøket) så møter du ikke sammen med gruppen ØVRIGE, men sammen med gruppen som tilsvarer studieprogrammet du går på.

Tillatte hjelpemidler: Enkel kalkulator (HP30S), samt Rottmanns formelsamling.
Viktig: Husk studiebevis og semesterkort, og blå eller sort penn. Fordi svararkene skal leses elektronisk, er det ikke tillatt å skrive med blyant.

Se også instruksjoner for semesterprøven, og eksempel på hvordan svararkene blir seende ut. Arket med instruksjoner foreligger også på engelsk.
Pensum: Til og med EP 2.2 (se pensumlista).
Fravær: Vanlige eksamensregler for fravær gjelder. Hvis du har gyldig fravær på semesterprøven, må du levere legeattest eller lignende til instituttkontoret ved Institutt for matematiske fag (7. etasje, Sentralbygg 2) innen mandag 16. oktober.

For studenter med gyldig fravær arrangeres en utsatt prøve ca. to uker etter den ordinære prøven.

Tilføyelse 18. oktober:
Utsatt semesterprøve blir tirsdag 24. oktober kl 1815–1945 i auditorium S3.

Fravær uten dokumentert gyldig grunn gir 0 poeng på semesterprøven.
Utvidet tid: Studenter som har fått innvilget utvidet tid eller andre spesielle tilretteleggelser og som ønsker å benytte seg av dette på semesterprøven, må melde fra på instituttkontoret ved Institutt for matematiske fag (7. etasje, Sentralbygg 2) innen mandag 2. oktober.

Studenter med utvidet tid avlegger semesterprøven i S5.
Semesterprøve 1 våren 2006: Oppgavesett: pdf.
Løsningsforslag: pdf).
Semesterprøve høsten 2005: Oppgavesett: pdf.   Merk at oppgave 3 ikke er pensum i høst.
Løsningsforslag: pdf.
Semesterprøve 2 våren 2006: Oppgavesett: pdf.
Løsningsforslag: pdf.
Semesterprøve våren 2005: Oppgavesett: pdf.   Merk at oppgave 3 og 4 ikke er pensum i høst. Løsningsforslag: pdf.

Vi oppfordrer dere til å se på fasiten først etter at oppgavene er forsøkt løst.