==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag
TMA4115 - Matematikk 3 for
MTKYB, MTENERGI, MTTEL, MTKJ, MTIØT og SDK.
Våren 2004

Beskjeder: 09.08 Oppgave og løsningsforslag til eksamen 9. august 2004 finner dere her.

01.07 Resultatet fra eksamen i TMA4115 våren 2004:
Antall besvarelser: 661, A 73(11%), B 124(19%), C 165(25%), D 131(20%), E 95(14%), F 73(11%).

Ved sensuren ble poengsummen ved MSP multiplisert med 20/12 mens hvert punkt på eksamen (i alt 16) ga maksimalt 5 poeng slik at maksimal score på MSP ble 20 og på eksamen 80.

FUS (Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen) har gitt følgende intervallskala som hovedregel ved karaktersetting
A:(85,100], B:(75, 85], C: (65,75], D:(55,65], E:(35,55], F:[0,35]

I forhold til denne ble E-intervallet krympet et par poeng mens D- og C-intervallet ble utvidet tilsvarende.

23.06 Studieadministrasjonen har lovet at eksamensresultatene i Matematikk 3 skal komme på Studweb i løpet av torsdag 24. juni.

02.06 Oppgave og løsningsforslag til eksamen 2. juni 2004 finner dere her.

God sommer!Faglærer: Eirik Spets
Email: eirik.spets@iaf.hist.no

Matematikklab:
Tirsdag   14.15-16.00   Rom 1336 (13. etasje, Sentralbygg 2)
Torsdag   17.15-19.00   Rom 1336 (13. etasje, Sentralbygg 2)
Overstudass: Henning Frydenlund Hansen, E3-155, Realfagbygget.
Email: hennihan@math.ntnu.no
Treffetid: Matematikklaboratoriet, tirsdag

Lars Erik Walle
Treffetid: Matematikklaboratoriet, torsdag

Forelesninger:
Tirsdag   08.15-10.00   F1
Fredag   08.15-10.00   F1
Framdriftsplan
Øvinger:

Tidspunkt
MTKYB Fredag 12.15-14.00
MTENERG Onsdag 08.15-10.00
MTEL Fredag 12.15-14.00
MTKJ Torsdag 08.15-10.00
MTIØT-EM Torsdag 08.15-10.00
SDK (2. kl.) Torsdag 08.15-10.00
MTIØT-DK(1. kl.)   Torsdag 10.15-12.00  

 • Generelle opplysninger og frister.
 • Gruppeinndeling.
 • Oppgaver og løsningsforslag.
 • Status - godkjente øvinger.
 • Tiltaksukene:
 • Ingen ordinær undervisning, dvs. hverken forelesninger eller øvinger.
 • Vanlig mattelab i uke 9.
 • Ekstra mattelab i uke 10. Tidspunkt: mandag kl. 16.15-18, tirsdag kl. 14.15-16, onsdag kl. 14.15-16 og torsdag kl. 14.15-16.
 • Tirsdag 2. mars kl. 8.15-10 i aud. F1 blir det repetisjonstime med gjennomgang av eksempel-midtsemesterprøven.
 • Midtsemesterprøve: Tirsdag 9. mars, kl. 08.15-10.00. Teller 20 % av den endelige karakteren.
  Du finner nærmere informasjon her.
  Referansegruppe: Fagets referansegruppe finner du her.
  Lærebøker:
 • Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8. utgave, 1999.
 • C. H. Edwards Jr. & David E. Penney: Elementary Linear Algebra.
 • Pensum: Pensumliste
  Eksamen: 2. juni 2004, 5 timer, skriftlig.
  Hjelpemidler:   Rottmann: Matematisk formelsamling, Kalkulator HP 30S.
  Supplement (TMA4115):
 • Anbefalte ekstraoppgaver
 • ELAquiz (pdf, ps). Fasit: (pdf, ps)
 • Gamle eksamensoppgaver og fasit
 • Eksamenshefte (pdf, ps)
 • Månedens matematiske nøtt.
 • Notat om 2. ordens diff. lign. (pdf, ps) og et bevis (pdf, ps)
 • Interessante og relevante sider på nett.
 • Matematikkens historie
 • Praktisk info:
 • Institutt for matematiske fag
 • Studieinformasjon generelt
 • Ordliste engelsk-norsk og norsk-engelsk over mye brukte matematiske uttrykk.
 • ----------------
  Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Henning Frydenlund Hansen    Last modified: Tue May 4 10:39:57 MEST 2004