==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

TMA4115 Matematikk 3.
Referansegruppe, MTFYMA.


Hvis du har noe å ta opp vedrørende forelesninger, øvinger etc. kan du ta kontakt med fagets refereansegruppe:

Kristine Behne Ramsnes ramsnes(at)stud.ntnu.no
Sverre Dørheim sverredo(at)stud.ntnu.no

  • Referat fra referansegruppemøte 01.02.2005.
  • ----------------
    Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Marius Thaule    Last modified: Tue Jan 11 11:13:03 MET 2005