TMA4115 Matematikk 3 våren 2007

MTKJ og MTNANO

[Øvinger] - [Semesterprøven] - [Tempoplan]

Fellesbeskjeder: 18.08 Kontinuasjonsksamen 18. august 2007: 21.05 Eksamen 21. mai 2007: God sommer!

16.03 Resultatene fra semesterprøven 12. og 13. mars er lagt ut på semesterprøvesiden.Beskjeder fra faglærer: 11.04 Veiledningen av øving 12 for studenter ved MTKJ flyttes pga. 1. mai:
 • Gruppe 12 (stud.ass. Sigrid Grepstad) får veiledning torsdag 3. mai 12:15-14:00 i rom MA23.
 • Gruppe 13 (stud.ass. Anders Willersrud) får veiledning onsdag 2. mai 10.15-12:00 i rom R40.
 • Gruppe 14 (stud.ass. Jon Gustav Vabø) får veiledning torsdag 3. mai 12:15-14:00 i rom MA22.
 • Gruppe 15 (stud.ass. Marianne Rypestøl) får veiledning onsdag 2. mai 10:15-12:00 i rom R73.
"R"-rommene ligger i Realfagbygget, mens "MA"-rommene ligger i Materialteknisk, som er bygget tvers overfor svingdørinngangen til Realfagbygget.Faglærer: Dag Wessel-Berg, Rom 524, Petroleumsteknisk Senter, Lerkendal
E-post: dag.wessel-berg@iku.sintef.no
Treffetid: Etter avtale.
Overstudass: Jens Lohne Eftang
E-post: eftang@stud.ntnu.no
Trefftid: Etter avtale.
Forelesninger:
Mandag 8.15-10.00 EL6
Torsdag 10.15-12.00 S7
Tempoplan
Øvinger:
Tidspunkt
MTKJ Tirsdag 10.15-12.00
MTNANO Onsdag 10.15-12.00

 • Gruppeinndeling og informasjon om øvingsopplegget.
 • Innleveringsfrister.
 • Oppgaver og løsningsforslag.
 • Status - godkjente øvinger.
 • Semesterprøve: Semesterprøven teller 20% av den endelige karakteren. Du finner nærmere informasjon her.
  Mattelab: I forbindelse med avvikling av årets avsluttende eksamen vil det bli avholdt mattelab til følgende tider:
  • Onsdag 16. mai 10:15 - 12:00 i rom R55 og R56
  • Fredag 18. mai 10:15 - 14:00 i rom R54, R55 og R56
  • Lørdag 19. mai 10:15 - 14:00 i rom R54, R55 og R56
  Referansegruppe:
 • Vidar Tonaas Fauske, e-post: vidarton"at"stud.ntnu.no (MTNANO)
 • Margrethe Nergaard, e-post: nergaard"at"stud.ntnu.no (MTKJ)
 • Lærebøker:
 • Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 9. utgave, ISBN 0-471-728977 (8. utgave kan benyttes)
 • C. H. Edwards Jr. & David E. Penney: Elementary Linear Algebra (alle utgaver er likeverdige), ISBN 0-13-258245-7
 • Alternative lærebøker:
 • C.H. Edwards Jr. & David E. Penney: Differential Equations and Boundary Value Problems
 • Howard Anton: Elementary Linear Algebra
 • David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications
 • Pensum: Pensumliste
  Eksamen: Mandag 21. mai 2007, 4 timer, skriftlig.
  Hjelpemidler: Rottmann: Matematisk formelsamling, Kalkulator HP 30S.
  Supplement (TMA4115):
 • Anbefalte ekstraoppgaver
 • Eksamensheftet (pdf, ps). (Oppgaver med Eulers metode og lineære førsteordens differensialligninger er ikke pensum i Matematikk 3 lenger.)
 • Notat om ubestemte koeffisienters metode med et tilhørende bevis
 • En skjematisk fremstilling av ubestemte koeffisienters metode
 • PIDstop (øving 4)
 • E-læringsmoduler
 • Praktisk info:
 • Institutt for matematiske fag
 • Studieinformasjon generelt
 • Ordliste engelsk-norsk og norsk-engelsk over mye brukte matematiske uttrykk