TMA4120 Matematikk 4K – høsten 2004

Linjene MTFYMA og MTIØT

delestrek

Siste nytt

11. april 2005

Erwin Kreyszig, forfatteren av kursets lærebok, har svart på en henvendelse om feil i 8. utgave av Advanced Engineering Mathematics. Svaret finnes som PDF her.

27. januar 2005

Det har vist seg mulig, også i matematikk 4K, å bruke den av FUS anbefalte karakterinndeling. Dermed har noen av karakterene blitt forbedret fra første utlegging av karakterer. Vi minner likevel om at det er studieavdelingen som har den endelige myndighet til å gi offisielle karakterer.

Nye karakterlister er sendt inn til studieavdelingen, men er foreløpig bare tilgjengelige elektronisk her.

17. desember 2004

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i kurset (avholdt i dag) er nå tilgjengelig som PostScript og PDF. Oppgaveteksten er også tilgjengelig som PostScript og PDF.

8. desember 2004

Enkelte studenter har hatt problemer med utskrift av løsningene til de gamle eksamensoppgavene. Dersom du ikke får skrevet ut PDF-versjonen av løsningene kan du forsøke å bruke PostScript-versjonen eller lagre PDF-versjonen lokalt og skrive ut fra lokal utgave ved hjelp av programmet Ghostview. Den siste fremgangsmåten rapporteres å omgå utskriftsproblemet.

30. november 2004

Enda noen nye oppdateringer er tilføyd resultatene fra midtsemesterprøven. De oppdaterte resultatene er igjen å finne under Eksamensoppgaver.

26. november 2004

Treffetider på faglærers kontor er som følger:

Dato Klokkeslett
Onsdag 1. desember Kl 11-13
Fredag 3. desember Kl 12-13
Mandag 6. desember Kl 15-17
Torsdag 9. desember Kl 11-13
Fredag 10. desember Kl 14-16
Mandag 13. desember Kl 15-17
25. november 2004

Oppdaterte resultater fra midtsemsterprøven er lagt ut under Eksamensoppgaver.

17. november 2004

Øving 13 er ute. Denne kan gjøres av de som mangler en øving på å få tilgang til eksamen. Lever til faglærer innen fredag 26.november for godkjenning. Det blir IKKE veiledning til denne øvingen.

8. november 2004

På side 797 under "Summary of Chapter 15" er det en feil i formel nr 3. Det riktige resultatet er naturligvis

\(\oint_C f(z)\, \mathrm{d}z = 2\pi i \sum_{j=1}^k \mathop{\mathrm{Res}}_{z=z_j} f(z)\)

18. oktober 2004

Øving 8 inneholder oppgaver fra et avsnitt som ikke er forelest ennå (avsnitt 13.2). Disse oppgavene kreves ikke levert for å få godkjent øving. Se ellers detaljer under beskrivelsen av øving 8.

18. oktober 2004

Forespørsel om begrunnelse for resultat eller klage på resultat på midtsemesterprøven kan rettes til Peter Lindqvist på rom 1152 i Sentralbygg 2, mandager klokken 12:30.

15. oktober 2004

Resultater from midtsemesterprøven er lagt ut under eksamensoppgaver.

8. oktober 2004

Merk at innleveringsfrist for øving 7 er fredag 15.10.

4. oktober 2004

Løsningsforslag til midtsemesterprøven er lagt ut under eksamensoppgaver.

23. september 2004

Noen vil kanskje kjenne igjen noe av stoffet i kapitlene 12.1 og 12.2. Dette skyldes at disse også var pensum i matematikk 3 i vårsemesteret. Disse kapitlene vil derfor bli gjennomgått noe raskere denne gang.

Øving 0

Øving 0 er lagt ut under Øvinger

Løsningsforslag 0

Løsningsforslag 0 er lagt ut under Øvinger

delestrek

Faginformasjon

Nettside

www.math.ntnu.no/emner/TMA4120/2004h/FS

Faglærer

Peter Lindqvist, rom 1152 Sentralbygg II, tlf. (735) 93529
Epost: lqvist [at] math.ntnu.no

Overstudass

Johan Løwig Rambech Dahl
Epost: johanlow [at] fysmat.ntnu.no

Forelesninger
Dag Tid Auditorium
Mandag 10:15 – 12:00 S8
Onsdag 08:15 – 10:00 S8
Øvingsundervisning

Veiledning tirsdag 08:15 – 10:00. Første gang i uke 35.

Øvingene er obligatoriske og minst 8 av 12 øvinger må være godkjente for å få adgang til den avsluttende eksamen. Øvingene skal leveres klokken 14:00 fredag etter øvingsveiledningen. Øvinger levert etter fristen blir ikke godkjent. Løsningsforslag legges ut påfølgende mandag. Innleveringsboksene er i kjelleren under INFO-hjørnet i Elektro-bygget.

Læremateriell

Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8. utgave.

Eksamensoppgaver del A: Laplacetransformasjon, Fourieranalyse, PDL .

Eksamensoppgaver del B: Kompleks analyse.

Pensum (Kreyszig)
Avsnitt Emne
5.1 – 5.7 Laplacetransformasjon
10.1 – 10.7 Fourierrekker og Fouriertransformasjon
10.10
11.1 – 11.6 partielle differensialligninger
12.1 – 12.4 komplekse tall og funksjoner
12.6 – 12.8
13.1 – 13.4 kompleks integrasjon
14.1 – 14.4 komplekse potensrekker
15.1 – 15.4 Laurentrekker, residuintegrasjon

Alle øvingene er pensum.

Støttelitteratur
Vurderingsform

Merk: I Rottmann finnes det to ulike definisjoner av den Fouriertransformerte. Formlene på side 176 benytter samme definisjon som Kreyszig og det er derfor viktig at dere bruker disse. På eksamen vil formler som ikke står i denne forkortede tabellen bli oppgitt.

delestrek

Tempoplan

Uke Dato Avsnitt (Kreyszig) Øving
34 16.08 – 20.08 5.1 – 5.3 1
35 23.08 – 27.08 5.4 – 5.7, 10.1 – 10.2 2
36 30.08 – 03.09 10.3 – 10.6 3
37 06.09 – 10.09 10.7, 10.10, 11.1 – 11.3 4
38 13.09 – 17.09 11.1 – 11.6 5
39 20.09 – 24.09 11.5, 12.1 – 12.2 6
40 27.09 – 01.09 12.2 + repetisjon til midtsemesterprøve 6
41 04.10 – 08.10 Midtsemesterprøve 6
42 11.10 – 15.10 12.3, 12.4, 12.6 (12.5 forkortet) 7
43 18.10 – 22.10 12.7, 12.8, 13.1, 13.2 8
44 25.10 – 29.10 13.3, 13.4, 14.1-3 9
45 01.11 – 05.11 14.4, 15.1, 15.2 10
46 08.11 – 12.11 15.2, 15.3, 15.4 11
47 15.11 – 19.11 15.4 og eksempler 12
48 22.11 – 26.11 Repetisjon

delestrek

Øvinger

delestrek

Eksamensoppgaver

delestrek

Referansegruppe

delestrek

Innhold

delestrek
Redaktør:    Kontaktadresse: Peter Lindqvist    Sist oppdatert: 2005-06-08