==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Øvingsopplegg i TMA4120 Matematikk 4K – høsten 2006.

Linje MTFYMA.

Det vi bli gitt minst 12 øvinger i løpet av semesteret. Det kreves 8 godkjente øvinger for å få adgang til avsluttende eksamen (evt. kontinuasjonseksamen).

Trykk her for oversikt over inndeling av øvingsgrupper og romfordeling, samt plassering av inn- og utleveringsbokser.


Ny øving: På fagets hjemmeside senest onsdag uka før veiledning.
Veiledning: I øvingstimen uka etter kunngjøring.  Første veiledning: uke 35 (28.8.-1.9.).
Innlevering: Senest kl. 16 torsdag i veiledningsuka.

Øvinger som ikke er levert innen fristen, vil ikke bli godkjent.

Utlevering: På veiledningen uka etter innlevering og i utleveringsbokser.
Øvingsstatus: Du kan sjekke din øvingsstatus her.

Tilbake til hovedsida

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Espen R. Jakobsen