==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag
TMA4120 Matematikk 4K – høsten 2006.

Linje MTFYMA.
Ukens øving:
Beskjeder:

13.08.07:

Gamle beskjeder

Faglærer: Espen R. Jakobsen, rom 1148, Sentralbygg 2. Tlf. 73 59 35 12.
Email: erj [at] math.ntnu.no.
Treffetid: Tirsdag 12.15 - 13.00.
Overstudass: Kjartan Rimstad
Email: rimstad [at] stud.ntnu.no

Forelesninger: Tirsdag    10.15 -12.00   KJL5.
Torsdag   10.15 -12.00   H3.
Framdriftsplan
Øvinger:
 • Generelle opplysninger og frister.
 • Oppgaver og løsningsforslag.
 • Referansegruppe: Mer info her.
  Læremateriell:
 • Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8. utgave, 1999.
 • Eksamensoppgaver del A (ps, pdf): Laplace, Fourier, PDL.
 • Eksamensoppgaver del B (ps, pdf): Kompleks analyse.
 • Pensum: Foreløpig pensumliste.
  Midtsemesterprøve: Ingen midtsemesterprøve i høst!
  Eksamen: 13.12.2006, kl 9-13 (4 timer), skriftlig, teller 100% av karakteren.

  Hjelpemidler:   Kalkulator HP 30S, Rottmann Mat. formelsamling.
  Det deles også ut en Laplacetabell sammen med eksamensoppgavene.

  OBS: To ulike definisjoner av Fouriertransformen i Rottmann. Benytt s. 176!

  Diverse:
 • Frivillig midtsemester eksamen med løsning. Ingen veiledning.
 • Andre gamle eksamensoppgaver og utvalgte løsningsforslag.
 • Notat om konvergens av Fourierrekker. (Forelest 12.09.2005).
 • ----------------
  Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Espen R. Jakobsen