Matematikk 4 N/M

Forelesninger - Tid og sted:

Flestparten av Forelesningene er felles for Matematikk 4N og 4M.

Felles forelsening:

 • Mandag,  8:15-10:00.
  Auditorium S5
  Uke 2-10, 14-19
 • Torsdag,  12:15-14:00.
  Auditorium S6
  Uke: 2-10, 14-18
 • Onsdag,  12:15-14:00.
  Auditorium S6
  Uke: 19

Separat forelesning i uke 17 og 18:

Matematikk 4N Matematikk 4M
Mandag, 8:15-10:00 Auditorium S5 Datasal Vegas
Torsdag,  12:15-14:00 Auditorium S6 Datasal Vegas