Matematikk 4 N/M

Forelesninger - Tid og sted:

Flestparten av Forelesningene er felles for Matematikk 4N og 4M.

Felles forelsening:


Separat forelesning i uke 17 og 18:

Matematikk 4N Matematikk 4M
Mandag, 8:15-10:00 Auditorium S5 Datasal Vegas
Torsdag,  12:15-14:00 Auditorium S6 Datasal Vegas