TMA 4140 (Diskret matematikk) Høsten 2003

Generell informasjon
Foreleser: Marius Irgens, rom 654 sentralbygg II
tlf. 735 50 228, e-post: mariusi@math.ntnu.no
Trefftid: Tirsdag og onsdag 14:15-15:00.
Øvingslærer: Truls Fretland, rom 390B sentralbygg II
tlf. 735 50 222, e-post: fretland+diskret(a)stud.math.ntnu.no
Lærebok og pensum: Kenneth H. Rosen:"Discrete Mathematics and Its Applications" 5. utgave.
Se nyhet 20. august ang. bruk av 4. utgaven.
Pensum
Eksamen: Tirsdag 16. desember - 4 timer - 09:00 til 13:00.
Pensum
Eksamensforsiden
Noen eksamens"råd"
Eksamenssettet og løsningsforslaget ligger nå sammen med andre gamle eksamener.
Midtsemesterprøve: mandag 20. oktober -- Mer informasjon her. -- Her er et løsningsforslag. -- Her er oppdaterte resultater. 6 stykker hadde byttet poengsum med 6 andre. M.a.o. 12 av dere hadde feil sum, og noen av dere har nå lavere sum enn tidligere. To andre lesefeil er også rettet opp.
Forelesninger: tirsdag 12-14, F1
torsdag 14-16, F1
Auditorieøving: mandag 15-17, F1
Grupper: Grupper Studenter Studentassistenter Godkjente øvinger

Nyheter
16. desember Eksamensoppgavene og et løsningsforslag ligger nå sammen med andre gamle eksamener. Takk for i år, god jul og godt nytt år!

Øvinger
Det blir 12 obligatoriske øvinger. For å ta eksamen må du ha 9 (ni) godkjente øvinger. Mer informasjon her: PDF og ps. Her kan du se hvor mange godkjente øvinger du har. Si i fra til stud. ass. hvis du mener det er feil på lista.
Leveres:
uke 36 Oppgaver: ps pdf Løsninger: ps pdf (Den første oppgaven er endret. Dere kan velge mellom å gjøre 1.1.36 som opprinnelig var gitt eller 1.1.48 som står der nå.)
uke 37 Oppgaver: ps pdf Løsninger: ps pdf
uke 38 Oppgaver: ps pdf Løsninger: ps pdf
uke 39 Oppgaver: ps pdf Løsninger: ps pdf
6. oktober Oppgaver: ps pdf Løsninger: ps pdf
13. oktober Oppgaver: ps pdf Løsninger: ps pdf
27. oktober Oppgaver: ps pdf Løsninger: ps pdf
3. november Oppgaver: ps pdf Løsninger: ps pdf
10. november Oppgaver: ps pdf Løsninger: ps pdf
17. november Oppgaver: ps pdf Løsninger: ps pdf
24. november Oppgaver: ps pdf Løsninger: ps pdf
1. desember Oppgaver: ps pdf Løsninger: ps pdf

Tempoplan
Pensum: Endelig pensumliste
Uke 33: Ingen undervisning i diskret matematikk
Uke 34: Ingen undervisning i diskret matematikk
Uke 35: 1.1-1.4
Uke 36: 1.6-1.8, 4.1, 4.3
Uke 37: 4.1-4.4, 1.5, 2.4
Uke 38: 2.1-2.6
Uke 39: 2.1-2.6
Uke 40: 3.1-3.5, muligens med deler av 2.1-2.6 fylt inn eller repetert.
Uke 41: Resten av 2.1-2.6 og 3.1-3.5, deler av 6.1 og 6.2
Uke 42: Midtsemesteruke -- Repetisjon
Uke 43: Midtsemesterprøve, 7.1-7.4
Uke 44: 7.4-7.6, 8.1-8.2
Uke 45: 8.3-8.6
Uke 46: 9.1-9.4, 10.1
Uke 47: 10.1-10.3, 11.1
Uke 48: 11.2-11.4
Uke 49: Tid til å ta igjen det vi ligger etter. Repetisjon.
Uke 50: Ingen undervisning i diskret matematikk
Uke 51: Eksamen tirsdag 16. desember
Uke 52: Hvile! Nyt at du er ferdig med ditt første semester og at eksamen gikk bra.

Diverse
Ordliste ordliste i pdf format. Kom gjerne med forslag til nye ord i listen. Kapittelhenvisningene er fra 4. utgaven...
Gamle eksamener: Her er gamle eksamener og løsningsforslag
Lysark: Her kommer noen av lysarkene fra kurset
Gammelt: Her kommer utrangerte nyheter og annet gammelt stoff
Referansegruppe