TMA4165 - Differensialligninger og dynamiske systemer
Våren 2004

 
Hovedsiden
Endelig pensumliste: Jordan & Smith: Kap. 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12.1 - 12.3, 13.1 og Appendix A.
Kopiert tilleggsmateriale.
H. Hanche-Olsen: Fraktaler og kaos (ps, pdf).
Øvingene.