TMA4165 Differensialligninger og dynamiske systemer

Våren 2010

 
Beskjeder: 16.06: Løsningsforslaget til årets eksamen er lagt ut blant de gamle eksamenene. Oppgaveteksten kommer også snart. God sommer!

20.04: Spørretime før eksamen:
Tirsdag 8.6 14.15-16.00: Lars Sydnes, S24
Onsdag 9.6 10.15-12.00: Idar Hansen, S24
Hvor er S24?

Foreleser: Idar Hansen. Rom 1254, Sentralbygg 2. Telefon 73 59 35 28.
E-post: idar.hansenatmath.ntnu.no.
Treffetid: Onsdag 11.15 - 12.00.
Øvingslærer: Lars Sydnes. Rom 1238, Sentralbygg 2. Telefon 73 59 17 95.
E-post: sydnesatmath.ntnu.no.
Treffetid: Etter Øvingstimene på mandager i F2.
Referansegruppe: Johanne Norstein, norsteinatstud.ntnu.no,
Roar Bakken Stovner, roarbakkatstud.ntnu.no,
Kjetil Hope Tufteland, kjetituatstud.ntnu.no (Teknisk Kybernetikk).
Forelesninger: Tirsdag 08.15 - 10.00, auditorium F6, Gamle fysikk.
Torsdag 08.15 - 10.00, auditorium F2, Gamle fysikk.
Øvinger: Mandag 10.15 - 11.00, auditorium F2, Gamle fysikk.
Øvinger med løsningsforslag
Gamle eksamensoppgaver med løsningsforslag
Lærematriell: Lærebok: D.W. Jordan & P. Smith: Nonlinear Ordinary Differential Equations: An Introduction to for Scientists and Engineers, Fourth edition, Oxford University Press 2007.
H. Hanche-Olsen:  Assorted notes on dynamical systems
H. Hanche-Olsen:  Fraktaler og kaos
T. Helvik: Tegning av fasediagram med Maple
Annet: Tegning av fasediagram med Matlab
Endelig pensum: Jordan & Smith: Kap. 1 (unntatt 1.6), 2, 3 (unntatt 3.3 og 3.5), 8, 10, 11,
12.1 - 12.4, 13.1 og Appendix A.
Hanche-Olsen: Assorted notes on dynamical systems, Fraktaler og kaos.
Øvingene. Der det er overlapp mellom JS og Hanche-Olsens notat, kan du velge hvilken fremstilling du vil lese.
Eksamen: 11. juni 2010, 4 timer, 09.00 - 13.00.
Hjelpemiddel: kode D.