Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

TMA4225 Analysens grunnlag

Høsten 2003

Beskjeder:   Uken 18.08 - 22.08 blir det forelesninger
mandag 10.15 - 11.00, Rom 1236, Sentralbygg II,
og tirsdag 10.15 - 12.00, F2
Foreleser:   Christian Skau.
Rom 656, Sentralbygg II.
Telefon 73 59 17 55.
E-post: csk@math.ntnu.no
Treffetid:
Forelesninger:   Tirsdag 10.15 - 12.00, F2
Onsdag 14.15 - 16.00, Kjel 3

Øvinger:   Mandag 10.15 - 11.00, F4
01.09.2003 Øving 1 [pdf] [ps]
08.09.2003 Øving 2 Chapter 1.3: 8, 10
Let [a,b] be a closed, bounded interval on the real line. Assume [a,b] is covered by a family D of open intervals. Show that [a,b] is covered by a finite subfamily of D.
15.09.2003 Øving 3 Chapter 1.4: 18, 19, 23.
22.09.2003 Øving 4 Chapter 1.4: 24
Chapter 1.5: 26, 28
Midterm Problems   [pdf] [ps]
20.10.2003 Øving 5 Chapter 2.1: 4, 8
Chapter 2.2: 13, 14
27.10.2003 Øving 6 Chapter 2.2: 15, 16
Chatper 2.3: 19, 22
03.11.2003 Øving 7 Chapter 2.3: 20, 21, 28a, 31a
10.11.2003 Øving 8 Chapter 2.3: 26, 28d
Chapter 2.4: 34, 44
17.11.2003 Øving 9 Chapter 2.5: 48, 50, 51
Chatper 2.6: 55b, 59
24.11.2003 Øving 10 Chapter 3.5: 30, 31
Exam December 2002: Problem 6
NB. Ny tid og rom
28.11.2003
Kl. 10.15 - 12.00
Rom: Kjel 4
Øving 11 Chapter 3.5: 35
Fra utdelt tekst: 21
Exam Dec. 2002: 1, 2, 3, 4, 5

Veiledningstjeneste:   Mandag 1.12., tirsdag 2.12. og onsdag 3.12. mellom klokken 10.00 og 12.00. Rom 656, Sentralbygg II.
Lærebok:   G. Folland: Real Analysis, 2nd edition, Wiley Publ.
Endelig pensumliste:   Kap. 0,1,2
Kap. 3.5, utdelt tekst
Teorem 6.6
Eksamen:   8. desember 2003, 5 timer, skriftlig, ingen hjelpemidler.