Tilleggslitteratur i TMA4250 Romlig Statistikk

Tilleggslitteratur:

Støttelitteratur i forbindelse med dataøvinger:


Oddvar Husby <okh@math.ntnu.no>

Last modified: Thu Jan 4 13:52:18 CET 2001