Foreløpig pensumliste i TMA4250 Romlig Statistikk

Oversikt:

Omre, H.; 2003;  Spatial Statistics  , Report

Kontinuerlige felt:

Forelest materiale, samt

Mosaikkfelt:

Forelest materiale, samt

Punktfelt:

Forelest materiale, samt

Tilleggslitteratur:

Støttelitteratur i forbindelse med dataøvinger:


Oddvar Husby <okh@math.ntnu.no>

Last modified: Thu Jan 4 13:52:18 CET 2001