MA1201 Lineær algebra og geometri - høsten 2007

Faginformasjon

Faglærer:
Eldar Straume. Rom 1250, Sentralbygg II
E-post: eldarsatmath.ntnu.no
Øvingslærer:
Marius Thaule. Rom 1204, Sentralbygg II
E-post: mariusthatmath.ntnu.no
Forelesninger:
Torsdag 12:15 - 14:00, auditorium S5
Fredag 12:15 - 14:00, auditorium S8
Øvinger:
For å kunne avlegge eksamen må du ha minst 8 av 12 godkjente øvinger.
Mer informasjon om øvinger finner du her.
Eksamen:
3. desember 2007, 4 timer, skriftlig
Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

For utsatt eksamen 22. mai 2008 er det tillatt med bestemt enkel kalkulator (HP30S).
Semesterprøven:
Semesterprøven teller 20% av karakteren dersom den trekker i positiv retning. Hvis du gjør det bedre på eksamen enn på semesterprøven, teller eksamen 100%. Det samme skjer dersom du ikke tar semesterprøven.
Prøven vil være en skriftlig prøve med flervalgsoppgaver.
Du finner nærmere informasjon her.