MA1201 Lineær algebra og geometri - høsten 2007

Øvinger

Generelt:
For å kunne ta eksamen kreves 8 godkjente øvinger, av i alt 12 (den 13. øvingen skal bare leveres av de som mangler en øving). Alle studieprogrammene leverer i Lavblokk nord, 3. etasje (lavblokken tilhørende Sentralbygg II). Ny øving legges ut hver onsdag kl. 14. Gruppeinndelingen finner du her.
Innleveringsfrist:
Øvingen som ble veiledet enten mandag eller tirsdag (avhengig av hvilken gruppe du tilhører leveres innen onsdag (i samme uke) kl. 12.
Status godkjente øvinger:
Finner du her.
Øvingsoppgaver:
Øving 1: Oppgaver
Øving 2: Oppgaver
Øving 3: Oppgaver
Øving 4: Oppgaver
Øving 5: Oppgaver
Øving 6: Oppgaver
Øving 7: Oppgaver
Øving 8: Oppgaver
Øving 9: Oppgaver
Øving 10: Oppgaver
Øving 11: Oppgaver
Øving 12: Oppgaver
Øving 13: Oppgaver
Eksempel på løsning:
Her finner du løsninger på utvalget oppgaver fra de anbefalte oppgavene gitt fra og med øving 3 av.

Øving 3 (oppgave 1.5.9(b), 1.5.11 og 1.6.4)
Øving 4 (oppgave 1.5.16, 1.6.16, 1.6.23 og 1.6.25)
Øving 5 (oppgave 1.7.10, 2.1.3(a), 2.1.9 og oppgave 4 fra notat om bevismetoder)
Øving 6 (oppgave 2.2.19, 2.3.14(c), 2.3.15 (for 2.3.14(c)) og 2.4.8)
Øving 8 (oppgave 3.1.13, 3.1.18, 3.2.9, 3.2.12, 3.3.8, 3.3.18, 3.4.8(a), 3.4.12 og 3.4.25)
Øving 9 (oppgave 3.3.13, 3.3.20, 4.1.17(d), 4.1.22 og 4.2.3)
Øving 10 (oppgave 4.2.16, 4.2.21, 4.2.29, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.18(a), 4.3.18(c), 4.3.21)
Øving 12 (oppgave 3.5.11(a), 9.5.5(d), 9.5.11 og 9.5.14(a))
Øving 13 (oppgave 10.1.24, 10.2.14, 10.2.16(c), 10.2.17(b), 10.2.25, 10.3.5, 10.3.8 og 10.3.14(a))
Filformat:
Øvingsoppgavene blir lagt ut i Portable Document Format (pdf).
  • PDF-filene kan leses/printes ved hjelp av Acrobat Reader (Mac/Windows/UNIX/LINUX) eller xpdf (UNIX/LINUX).