MA1201 Lineær algebra og geometri - høsten 2008

Faginformasjon

Faglærer:
Per Hag. Rom 938, Sentralbygg II
E-post: perhagatmath.ntnu.no
Trefftidspunkt på kontoret:
Tirsdager kl. 11-12.
Onsdager kl.11-12 og kl. 13-14.
Øvingslærer:
Tore Alexander Forbregd. Rom 832, Sentralbygg II
E-post: torealexatmath.ntnu.no
Forelesninger:
Mandag 12:15 - 14:00, auditorium VE1
Torsdag 14:15 - 16:00, auditorium R2
Øvinger:
For å gå opp til eksamen kreves det gokjent 5 av de 6 ovennevnte tester - eller 4 av testene og bestått semesterprøve.
Mer informasjon om øvinger finner du her.
Eksamen:
Torsdag 4. desember 2008, 4 timer, skriftlig, 09:00 - 13:00
Hjelpemidler: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Bestemt enkel kalkulator (HP30S - den gamle) eller (CITIZEN SR-270X - den nye).
Semesterprøven:
Semesterprøven teller 20% av karakteren dersom den trekker i positiv retning. Hvis du gjør det bedre på eksamen enn på semesterprøven, teller eksamen 100%. Det samme skjer dersom du ikke tar semesterprøven.
 
Du finner nærmere informasjon her.