==== Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet Fakultet for informasjonsteknologi,  matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag
Om kurset
MA1202 Lineær algebra med anvendelser
Våren 2006

Forside Forelesninger Øvinger Grupper Om kurset

Om kurset : Emnet bygger på MA1201 Lineær algebra og geometri.
Emnet inneholder generelle vektorrom (lineær uavhengighet, basis), radrom, søylerom, indreproduktrom, ortonomal basis, Gram-Schmidt, basisskifte, ortogonale matriser, lineærtransformasjoner (kjerne, bilde, dimensjonsteorem, tilhørende matriser), egenverdier og egenvektorer for lineærtransformasjoner og matriser, diagonalisering av matriser, ortogonal diagonalisering, symmetriske matriser, egenrom, komplekse vektorrom, kompleks indreprodukt, unitære og Hermitiske matriser, singulær-verdi-dekomposisjon. En rekke anvendelser, bl.a. (med forbehold om endringer) Markovkjeder, befolkningsvekst (Lesliematriser), genetikk, billedbehandling.
Opplysninger om eventuelle studiepoengsreduksjoner mot andre fag kan fås ved henvendelse til studieveileder Vegard Rønning, Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk.

Lenker:
Forside Forelesninger Øvinger Grupper Om kurset

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Truls Fretland    Last modified: Mon Feb 20 13:17:21 MET 2006