==== Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet Fakultet for informasjonsteknologi,  matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag
Øvinger
MA1202 Lineær algebra med anvendelser
Våren 2006

Forside Forelesninger Øvinger Grupper Om kurset

Om øvingsopplegget: Det kreves 5 godkjente innleveringer for å få godkjent øvingsopplegg i kurset. Innleveringene skal fortrinnsvis være fellesarbeide for smågrupper på ca. 4 studenter. Husk å skrive på alle som er med i gruppa.
Kapittel- og oppgavenummer refererer til Howard A. Anton, Chris Rorres: Elementary Linear Algebra, 9 Edition, 2005. Innleveringsfristen er fredag kl. 18.00 (samme uke som veiledningen). Innlevering første gang 20.01.
Innleveringsbokser (kommer i løpet av tirsdag 17.jan.) finnes nordre lavblokk 3. etasje. Husk å hente rettede innleveringer, det er din kvittering for godkjent øving. (Poststudenter leverer i henhold til individuelle avtaler.) Nye oppgaver legges ut på tirsdag. (kan bli endret)

For å komme deg til nordre lavblokk gjør som følger: Når du går fra S7 retning Tapir storkiosk vil du se en trappoppgang på høyre side. Gå opp trappen. Ta til venstre og du vil se et skilt som sier lavblokk nord med pil til høyre, i taket. Følg skiltet. Når du kommer opp trappen der, vil du se et rom med mange innleveringsbokser. Se etter de boksene som er markert med gul lapp.

Klikk her for å sjekke oversikt over godkjente øvinger.

Øvingene legges også ut på forelesninger  
Uke Øving 9.utg 8.utg Løsninger
4 1 K5.1: 26. K5.2: 8a, 9a. K5.3: 1, 9, 21a, 23. K5.4: 1, 18d, 33a K5.1: 22. K5.2: 8a, 9a. K5.3: 1, 8, 20a, 22. K5.4: 1, 17d, 32a  
5 2 K5.3: 11. K5.4: 4cd, 7c, 25. K5.5: 7, 12b, 6c, 8c, 9c, 10c * *8,9,10 gjennomføres bare på samme matrise som i 6c. K5.3: 10. K5.4: 4cd, 7c, 24. K5.5: 7, 12b, 6c, 8c, 9c, 10c * *8,9,10 gjennomføres bare på samme matrise som i 6c.  
6 3 K5.6: 2ce, 4, 7, 9, 12, 14, 17. K5, Supplementary exercises: 6. K11.6: 6, 7, 8 Samme som for 9. utgave  
7 4 K5, Supplementary exercises: 1,2. K6.1: 3a, 9, 10, 14, 21. K6.2: 5c, 10a, 13, 18d, 19 K5, Supplementary exercises: 1,2. K6.1: 3a, 9, 10, 14, 21. K6.2: 3c, 8a, 11, 16d, 17  
8 5 K6.3: 1, 5, 8, 10, 14, 17a. K11.16: 1a, 2f, 3, 4 Samme som for 9. utgave  
9 Ekstraøving NB: Ingen innlevering! (Anbefalte repetisjonsoppgaver med tanke på midtsemesterprøven)
K5.1: 3, 10
K5.2: 3, 4, 11ad
K5.3: 18
K5.4: 18a, 19b
K5.5: 2ad, 5b, 17
K5.6: 2b, 5, 13, 16, 18
K5, Supplementary exercises: 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15
K6.1: 1, 18a, 19
K6.2: 4, 6, 24
K6.3: 1bc, 6a
K6, Supplementary exercises: 1
K11.6: 2, 4
K11.16: 5
NB: Ingen innlevering! (Anbefalte repetisjonsoppgaver med tanke på midtsemesterprøven)
K5.1: 3, 10
K5.2: 3, 4, 11ad
K5.3: 17
K5.4: 17a, 18b
K5.5: 2ad, 5b, 16
K5.6: 2b, 5, 13, 16, 18
K5, Supplementary exercises: 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14
K6.1: 1, 18a, 19
K6.2: 2, 4, 22
K6.3: 1bc, 6a
K6, Supplementary exercises: 1
K11.6: 2, 4
K11.16: 5
 
11 6 K6.3: 21, 24af
K6.4: 2a, 3b, 6
K6.5: 8, 10
K6.6: 1, 2
K9.3: 4, 5
K6.3: 21, 24af
K6.4: 2a, 3b, 6
K6.5: 1, 2, 12, 14
K9.3: 4, 5
 
12 7 K6.6: 12, 22
K9.4: 2, 4, 6, 8
K7.1: Bevis Teorem 7.1.1, 11, 12, 16, 17
K7.2: 2
K6.6: 22, 32
K9.4: 2, 4, 6, 8
K7.1: Bevis Teorem 7.1.1, 11, 12, 16, 17
K7.2: 2
pdf
13 8 K7.3: 5, 8
K7, Supplementary exercises: 3
K9.1: 7
K8.1: 3, 6
Eksamen juni 97: 1, 2
Eksamen juni 98: 3
Samme som for 9. utgave pdf
14 9 K8.3: 1a, 6, 13, 14
Eksamen juni 97: 5abcdf
Eksamen mai 00: 2, 3
Eksamen november 00: 3
Eksamen mai 02: 1, 3
Samme som for 9. utgave pdf
17 10 K8.4: 13
K8.5: 14, 18
K8, Supplementary exercises: 11
K10.4: 12b, 14c, 15cd, 19, 30
K10.5: 2a
Eksamen juni 99: 3
K8.4: 13
K8.5: 14, 18
K8, Supplementary exercises: 11
K10.4: 12b, 14c, 15cd, 19, 29
K10.5: 2a
Eksamen juni 99: 3
pdf
18 11 K10.5: 20bc, 24a, 30
K10.6: 13, 17
K10, Supplementary exercises: 5
K9.2: 13
K11.11: 1
Eksamen juni 98: 6
Eksamen juni 99: 1, 2
Eksamen november 00: 1
Eksamen mai 02: 2
Samme som for 9. utgave pdf

Øvingstimer:
Gruppe 1: Tirsdag 08:15 - 10:00 i R50 Lillian Kråkmo
Gruppe 2: Onsdag 10:15 - 12:00 i R73 Katrine Alne
Gruppe 3: Torsdag 10:15 - 12:00 i B23 Gunnar Skjervold
Gruppe 4: Torsdag 12:15 - 14:00 i R20 Maria Vigsnes
Forside Forelesninger Øvinger Grupper Om kurset

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Truls Fretland    Last modified: Tue Jan 24 15:18:16 MET 2006