==== Norges teknisk-naturvitenskapelige

universitet Fakultet for informasjonsteknologi,  matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag
Forelesninger
MA1202 Lineær algebra med anvendelser
Våren 2006

Forside Forelesninger Øvinger Grupper Om kurset

Semesterplan (vil oppdateres underveis)

Uke Tirsdag 10:15-12 Fredag 8:15-10 Øving (fra 9.utg)
2 5.1: Reelle vektorrom 5.2: Underrom  
3 5.3: Lineær uavhengighet 5.4a: Basis og dimensjon Øv0: 5.1: 5, 15, 30. 5.2: 1, 5, 23ab, 25.
4 5.4b: Dimensjon, 5.5 5.5: Rad- og søylerom, nullrom Øv1: K5.1: 26. K5.2: 8a, 9a. K5.3: 1, 9, 21a, 23. K5.4: 1, 18d, 33a
5 5.6: Rang og nullitet 11.6: Markovkjeder Øv2: K5.3: 11. K5.4: 4cd, 7c, 25. K5.5: 7, 12b, 6c, 8c, 9c, 10c *
*8,9,10 gjennomføres bare på samme matrise som i 6c.
6 6.1: Indreprodukt 6.2: Vinkel i indreprodukt, ortogonalitet Øv3: K5.6: 2ce, 4, 7, 9, 12, 14, 17. K5, Supplementary exercises: 6. K11.6: 6, 7, 8
7 6.3: Ortogonale projeksjoner, Gram-Schmidt 11.16: Kryptografi Øv4: K5, Supplementary exercises: 1,2. K6.1: 3a, 9, 10, 14, 21. K6.2: 5c, 10a, 13, 18d, 19
8 6.3, 6.4: QR-dekomposisjon, beste approksimasjon 6.5, 6.6, 9.3: ortogonale matriser, basisskifte Øv5: K6.3: 1, 5, 8, 10, 14, 17a. K11.16: 1a, 2f, 3, 4
9 1. Tiltaksuke 1. Tiltaksuke Ekstraøving uten innlevering: Se under "øvinger"
10 Midtsemesterprøve 2.Tiltaksuke
11 9.4: Fourierrekker, 7.1: Egenverdier, egenvektorer 7.2: Diagonalisering Øv6: K6.3: 21, 24af . K6.4: 2a, 3b, 6 . K6.5: 8, 10. K6.6: 1, 2. K9.3: 4, 5
12 7.3: Ortogonal diagonalisering 9.1: System av diff.lign. Diff.lign. eksempel. 8.1: Lineære transformasjoner Øv7: K6.6: 12, 22. K9.4: 2, 4, 6, 8. K7.1: Bevis Teorem 7.1.1, 11, 12, 16, 17. K7.2: 2
13 8.2: Kjerne og rekkevidde, gjennomgang midtsemester 8.3: Inverse lin. transformasjoner Øv8: K7.3: 5, 8. K7, Supplementary exercises: 3. K9.1: 7. K8.1: 3, 6. Eksamensoppgaver: Juni 97: 1, 2. Juni 98: 3
14 8.4: Matriser til lin.trans.,
8.5: Similaritet
11.3: Lineær programmering Øv9: K8.3: 1a, 6, 13, 14. Eksamensoppgaver: Juni 97: 5abcdf. Mai 00: 2, 3. November 00: 3. Mai 02: 1, 3
15 Påske
16 Fri 10.4: Komplekse vektorrom, 10.5
17 10.5: Kompl. indreproduktrom, 10.6: Unitære, hermitske og normale matriser 9.2, 11.11: Datagrafikk Øv10: K8.4: 13. K8.5: 14, 18. K8, Supplementary exercises: 11. K10.4: 12b, 14c, 15cd, 19, 30. K10.5: 2a. Eksamen juni 99: 3
18 eksamen 2005:#1,2,5 Øv11: K10.5: 20bc, 24a, 30. K10.6: 13, 17. K10, Supplementary exercises: 5. K9.2: 13. K11.11: 1. Eksamensoppgaver: Juni 98: 6. Juni 99: 1, 2. November 00: 1. Mai 02: 2
19 Eksamensperiode
20 Eksamensperiode
21 Eksamen tirsdag 23.mai.

Forelesningstider:
Tirsdag 10:15 - 12:00 i auditorium H3
Fredag 8:15 - 10:00 i auditorium R9
Forside Forelesninger Øvinger Grupper Om kurset
 

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Truls Fretland    Last modified: Wed May 3 15:50:46 MEST 2006