MA2501 Numeriske metoder, våren 2006

delestrek

Notater som inngår i pensum

Disse notatene inngår som en del av pensum i kurset. Studenter må forvente at det kan stilles spørsmål til avsluttende eksamen fra dette materialet.

Emne Notatet Kommentar
Fikspunktiterasjon fikspunkt.pdf Gjennomgått 23. januar
Konvergens av ODE-løsere converge-ode-a4.pdf  

Ekstra notater

Disse notatene er hovedsaklig en hjelp til selvhjelp i MA2501.

Emne Notatet Kommentar
MATLAB på en ekstern side Skrevet av Håvard Berland
Oppsummering av kurset kortfattet emneoversikt Litt modifisert fra oppr. versjon
delestrek
Redaktør:    Kontaktadresse: Bård Skaflestad    Sist oppdatert: 2006-05-08